Przejdź do treści głównej
Agencja zdecentralizowana

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Informacje ogólne

 • Zadania: zapewnianie opartych na dowodach porad w dziedzinie praw podstawowych
 • Dyrektor: Michael O’Flaherty
 • Rok ustanowienia: 2007
 • Liczba pracowników: 105 
 • Siedziba: Wiedeń (Austria)
 • Strona internetowa: Agencja Praw Podstawowych

Agencja Praw Podstawowych UE oferuje politykom krajowym i unijnym niezależne, oparte na dowodach doradztwo, dzięki czemu debaty, polityka oraz przepisy w dziedzinie praw podstawowych są bardziej przemyślane i lepiej ukierunkowane.

Zakres działalności

Doradza instytucjom UE i rządom krajowym w kwestiach dotyczących praw podstawowych, przede wszystkim w następujących dziedzinach:

 • dyskryminacja
 • dostęp do wymiaru sprawiedliwości
 • rasizm i ksenofobia
 • ochrona danych
 • prawa ofiar przestępstw
 • prawa dzieci.

Agencja ma na celu propagowanie praw podstawowych i ich skuteczniejszą ochronę w całej UE. W tym celu Agencja przeprowadza konsultacje i współpracuje ze swoimi partnerami:

 • gromadząc i analizując informacje i dane uzyskane w wyniku badań społeczno-prawnych
 • zapewniając pomoc i specjalistyczne porady
 • informując społeczeństwo o prawach podstawowych.

Korzyści

Agencja Praw Podstawowych stale współpracuje z instytucjami UE i władzami państw członkowskich, udzielając im porad specjalistycznych i zapewniając im niezależne analizy praw podstawowych. Utworzyła sieci współpracy i nawiązała kontakty z partnerami na wszystkich poziomach, tak aby zapewniane przez nią doradztwo i badania mogły dotrzeć do polityków w rządach krajowych i na szczeblu UE.

Szczególnie ściśle współpracuje z:

Zobacz również

Publikacje i materiały 

Projekty badawcze 

Roczny program prac 

Wieloletnie ramy na lata 2018–2022

Plan strategiczny FRA na lata 2018–2022

Prawa podstawowe: wyzwania i osiągnięcia 

Aktualności i wydarzenia 

Kontakt

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Imię i nazwisko / Nazwa
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Strona internetowa
http://fra.europa.eu/pl/
Tel.
+43 1 580 30 0
Faks
+43 1 580 30 699
Adres pocztowy
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
Media społecznościowe