Skip to main content

Základné fakty a čísla

Štruktúra

Ako sa vynakladajú rozpočtové prostriedky EÚ, ako sú organizovaní zamestnanci EÚ, ktoré krajiny používajú euro a ktoré krajiny sú členmi schengenského priestoru voľného pohybu.

Hospodárstvo

EÚ je jednotným trhom s obchodnými aktivitami na celosvetovej úrovni a na úrovni medzi jednotlivými členskými krajinami

Život v EÚ

Informácie o veľkosti a počte obyvateľov krajín EÚ, kvalite života a vzdelávania, ako aj kvalite dopravných a energetických systémov.