Skip to main content

Fakta og tal om livet i EU

Størrelse og indbyggertal

EU dækker over 4 mio. km² og har 447,7 millioner indbyggere. Målt efter areal er Frankrig det største land i EU og Malta det mindste.

Kilde: Eurostat

 

Kilde: Eurostat

Levestandarder

Levestandarden beregnes ved at måle prisen på visse varer og tjenesteydelser i hvert land i forhold til indkomsten i det pågældende land. Dette gøres ved hjælp af en fælles notionel valuta kaldet købekraftstandarden (PPS). En sammenligning af bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger i PPS giver et overblik over levestandarden i hele EU.

Kilde: Eurostat

 

I 2017 stod EU-27 for 16,0 % af verdens BNP udtrykt i PPS. Kina og USA var verdens to største økonomier med en andel på henholdsvis 16,4 % og 16,3 % af den globale BNP. Indien var den fjerdestørste økonomi med 6,7 % af det globale BNP efterfulgt af Japan med 4,3 %. Tyskland var EU's største økonomi med en andel på 3,7 % af verdens BNP.

Kilde: Eurostat

Uddannelse

Det beløb, der afsættes til uddannelse, varierer fra EU-land til EU-land. Udveksling af studerende i EU organiseres via Erasmus-programmet, som hjalp mere end 4 millioner mennesker med at studere og uddanne sig i udlandet mellem 2014 og 2020.

Kilde: Eurostat

 

Desuden tilskynder EU aktivt eleverne til at lære nye sprog fra en tidlig alder, da øget mobilitet fører til mere kontakt med personer fra andre lande.

Kilde: Eurostat

Energi og transport

Energi fra vedvarende kilder er fortsat med at vokse i EU i de seneste år. Vedvarende energikilder i EU omfatter, vind-, sol- og tidevandsenergi samt hydroelektricitet, geotermisk energi, biobrændstof og den genvindelige del af affald.

Kilde: Eurostat

Et effektivt transportsystem er afgørende for EU's virksomheder og borgere. EU's transportpolitik tilskynder til rene, sikre og effektive rejser i hele Europa.

Transport tegner sig i dag for en fjerdedel af EU's udledning af drivhusgasser. EU sigter mod en reduktion af disse emissioner på 90 % inden 2050. Overgangen til mere bæredygtig transport betyder, at mennesker får førsteprioritet, idet de får sundere, renere og billigere alternativer.