Gå til hovedindholdet

Fakta og tal om livet i EU

Størrelse og indbyggertal

EU dækker over 4 mio. km² og har 448,4 millioner indbyggere. Målt efter areal er Frankrig det største land i EU og Malta det mindste.

Kilde: Eurostat

 

Kilde: Eurostat

Levestandarder

Levestandarden beregnes ved at måle prisen på visse varer og tjenesteydelser i hvert land i forhold til indkomsten i det pågældende land. Dette gøres ved hjælp af en fælles notionel valuta kaldet købekraftstandarden (PPS). En sammenligning af bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger i PPS giver et overblik over levestandarden i hele EU.

 

Kilde: Eurostat

 

I 2018 stod EU-27 for 18,6 % af verdens BNP udtrykt i købekraftstandard. USA og Kina var verdens største økonomier med andele på henholdsvis 24,0 % og 15,9 %. Indien var den fjerdestørste økonomi med 5,8 % af det globale BNP efterfulgt af Japan med 4,3 %.

Kilde: Eurostat

Uddannelse

Det beløb, der afsættes til uddannelse, varierer fra EU-land til EU-land. Udveksling af studerende i EU organiseres via Erasmus-programmet, som hjalp mere end 4 millioner mennesker med at studere og uddanne sig i udlandet mellem 2014 og 2020.

 

Kilde: Eurostat

 

Desuden tilskynder EU aktivt eleverne til at lære nye sprog fra en tidlig alder, da øget mobilitet fører til mere kontakt med personer fra andre lande.

 

Kilde: Eurostat

Energi og transport

Energi fra vedvarende kilder er fortsat med at vokse i EU i de seneste år. Vedvarende energikilder i EU omfatter, vind-, sol- og tidevandsenergi samt hydroelektricitet, geotermisk energi, biobrændstof og den genvindelige del af affald.

Kilde: Eurostat

Et effektivt transportsystem er afgørende for EU's virksomheder og borgere. EU's transportpolitik tilskynder til rene, sikre og effektive rejser i hele Europa.

Transport tegner sig i dag for en fjerdedel af EU's udledning af drivhusgasser. EU sigter mod en reduktion af disse emissioner på 90 % inden 2050. Overgangen til mere bæredygtig transport betyder, at mennesker får førsteprioritet, idet de får sundere, renere og billigere alternativer.