Pereiti prie pagrindinio turinio

Skaičiai ir faktai apie gyvenimą Europos Sąjungoje

Plotas ir gyventojų skaičius

ES plotas – daugiau kaip 4 mln. km², joje gyvena 448,4 mln. žmonių. Pagal plotą didžiausia ES šalis yra Prancūzija, o mažiausia – Malta.

Šaltinis – Eurostatas

 

Šaltinis – Eurostatas

Gyvenimo lygis

Gyvenimo lygis vertinamas lyginant kiekvienos šalies kai kurių prekių ir paslaugų kainas toje šalyje gaunamų pajamų atžvilgiu. Tai daroma naudojant bendrą sutartinę valiutą – perkamosios galios standartą (PGS). Lyginant bendrąjį vidaus produktą (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais, galima sužinoti, koks įvairių ES šalių gyvenimo lygis.

 

Šaltinis – Eurostatas

 

2018 m. ES 27 BVP sudarė 18,6 proc. pasaulio BVP einamosiomis kainomis. Kitos didžiausios pasaulio ekonomikos šalys buvo Jungtinės Amerikos Valstijos (24,0 proc.) ir Kinija (15,9 proc.). Ketvirta pagal dydį pasaulio ekonomika buvo Japonijos (5,8 proc. pasaulio BVP), po jos – Jungtinė Karalystė ir Indija.

Šaltinis – Eurostatas

Švietimas

Kiekviena ES šalis švietimui lėšų skiria nevienodai. Studentų mainai ES organizuojami pagal programą „Erasmus“. 2014–2020 m. pagal ją užsienyje studijavo ir stažavosi daugiau kaip 4 mln. žmonių.

Šaltinis – Eurostatas

Be to, ES aktyviai skatina moksleivius anksti pradėti mokytis naujų kalbų, nes didėjant judumui reikia daugiau bendrauti su žmonėmis iš kitų šalių.

Šaltinis – Eurostatas

Energetika ir transportas

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis ES pastaraisiais metais toliau didėjo. Atsinaujinančiųjų išteklių energija ES – tai vėjo, saulės, vandens, potvynių, geoterminė energija, biodegalai, dalies atliekų utilizacija.

Šaltinis – Eurostatas

ES įmonėms ir gyventojams būtina veiksminga transporto sistema. ES transporto politika skatinami netaršūs, saugūs ir efektyvūs keliavimo būdai.

Šiuo metu transporto sektoriui tenka ketvirtadalis ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. ES siekia iki 2050 m. šių išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti 90 proc. Pereiti prie tvaresnio transporto – tai visų pirma rūpintis žmonėmis, suteikti jiems sveikesnių, ekologiškesnių ir įperkamesnių alternatyvų.