Skip to main content

Skaičiai ir faktai apie gyvenimą Europos Sąjungoje

Plotas ir gyventojų skaičius

ES plotas – daugiau kaip 4 mln. km², joje gyvena 447,7 mln. žmonių. Pagal plotą didžiausia ES šalis yra Prancūzija, o mažiausia – Malta.

Šaltinis – Eurostatas

 

Šaltinis – Eurostatas

Gyvenimo lygis

Gyvenimo lygis vertinamas lyginant kiekvienos šalies kai kurių prekių ir paslaugų kainas toje šalyje gaunamų pajamų atžvilgiu. Tai daroma naudojant bendrą sutartinę valiutą – perkamosios galios standartą (PGS). Lyginant bendrąjį vidaus produktą (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais, galima sužinoti, koks įvairių ES šalių gyvenimo lygis.

Šaltinis – Eurostatas

 

2017 m. ES 27 BVP sudarė 16,0 proc. pasaulio BVP perkamosios galios standartais. Kinija ir Jungtinės Amerikos Valstijos buvo dvi didžiausios pasaulio ekonomikos šalys, kurių BVP perkamosios galios standartais buvo atitinkamai 16,4 proc. ir 16,3 proc. Ketvirta pagal dydį pasaulio ekonomika buvo Indijos (6,7 proc. pasaulio BVP), penkta – Japonijos (4,3 proc.). Didžiausios ekonomikos šalis ES buvo Vokietija. Jos BVP sudarė 3,7 proc. pasaulio BVP.

Šaltinis – Eurostatas

Švietimas

Kiekviena ES šalis švietimui lėšų skiria nevienodai. Studentų mainai ES organizuojami pagal programą „Erasmus“. 2014–2020 m. pagal ją užsienyje studijavo ir stažavosi daugiau kaip 4 mln. žmonių.

Šaltinis – Eurostatas

 

Be to, ES aktyviai skatina moksleivius anksti pradėti mokytis naujų kalbų, nes didėjant judumui reikia daugiau bendrauti su žmonėmis iš kitų šalių.

Šaltinis – Eurostatas

Energetika ir transportas

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis ES pastaraisiais metais toliau didėjo. Atsinaujinančiųjų išteklių energija ES – tai vėjo, saulės, vandens, potvynių, geoterminė energija, biodegalai, dalies atliekų utilizacija.

Šaltinis – Eurostatas

ES įmonėms ir gyventojams būtina veiksminga transporto sistema. ES transporto politika skatinami netaršūs, saugūs ir efektyvūs keliavimo būdai.

Šiuo metu transporto sektoriui tenka ketvirtadalis ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. ES siekia iki 2050 m. šių išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti 90 proc. Pereiti prie tvaresnio transporto – tai visų pirma rūpintis žmonėmis, suteikti jiems sveikesnių, ekologiškesnių ir įperkamesnių alternatyvų.