Preskoči na glavno vsebino

Dejstva in številke o življenju v Evropski uniji

Površina in prebivalstvo

EU obsega več kot 4 milijone km² in ima 448,4 milijona prebivalcev. Največja država EU po površini je Francija, najmanjša pa Malta.

Vir: Eurostat

 

Vir: Eurostat

Življenjski standard

Življenjski standard se izračuna z merjenjem cen določenega blaga in storitev v posameznih državah glede na dohodek v teh državah. Pri tem se uporablja skupna fiktivna valuta, imenovana standard kupne moči. S primerjavo bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči dobimo pregled življenjskega standarda v državah EU.

Vir: Eurostat

Leta 2018 je BDP EU27 predstavljal 18,6 % svetovnega BDP, izraženega v tekočih cenah. Združene države Amerike in Kitajska sta bili s 24,0 % oziroma 15,9 % drugi dve največji gospodarstvi na svetu. Japonska je bila s 5,8 % svetovnega BDP četrto največje gospodarstvo, sledili sta ji Združeno kraljestvo in Indija.

Vir: Eurostat

Izobraževanje

Države EU namenjajo izobraževanju različno velika finančna sredstva. Študentske izmenjave v EU potekajo prek programa Erasmus, ki je med letoma 2014 in 2020 omogočil študij in usposabljanje na tujem več kot 4 milijonom oseb.

Vir: Eurostat

Poleg tega EU dejavno spodbuja učence k učenju novih jezikov že od zgodnjega otroštva, saj večja mobilnost vodi k večjemu stiku z ljudmi iz drugih držav.

Vir: Eurostat

Energetika in promet

Uporaba energije iz obnovljivih virov v EU se v zadnjih letih še naprej povečuje. Med obnovljive vire energije v EU sodijo vetrna, sončna, vodna energija, energija plimovanja, geotermalna energija, biogoriva in obnovljivi deli odpadkov.

Vir: Eurostat

Učinkovit prometni sistem je bistvenega pomena za podjetja in ljudi v EU. Prometna politika EU spodbuja čisto, varno in učinkovito potovanje po vsej Evropi.

Promet trenutno predstavlja četrtino emisij toplogrednih plinov v EU. EU želi doseči 90-odstotno zmanjšanje teh emisij do leta 2050. Prehod na bolj trajnosten promet pomeni, da je treba ljudi postaviti na prvo mesto, tako da se jim zagotovijo bolj zdrave, čistejše in cenovno dostopnejše alternative.