Gå direkt till innehållet

Fakta och siffror om livet i EU

Storlek och folkmängd

EU täcker drygt fyra miljoner kvadratkilometer och har 448,4 miljoner invånare. Till ytan är Frankrike störst och Malta minst.

Källa: Eurostat

 

Källa: Eurostat

Levnadsstandard

Man kan få fram levnadsstandarden genom att beräkna vad ett antal varor och tjänster i varje land kostar i förhållande till inkomsten. Som mått används köpkraftsstandard, som är en gemensam, konstruerad valuta. Genom att jämföra bruttonationalprodukten (BNP) per invånare uttryckt i köpkraftsstandard får man ett mått på levnadsstandarden i EU.

Källa: Eurostat

År 2018 utgjorde de 27 EU-ländernas sammanlagda BNP 18,6 % av världens BNP, uttryckt i löpande priser. USA och Kina var de andra största ekonomierna i världen med en andel på 24,0 % respektive 15,9 %. Japan var den fjärde största ekonomin, med 5,8 % av världens BNP, följt av Storbritannien och Indien.

Källa: Eurostat

Utbildning

Hur mycket pengar EU-länderna satsar på utbildning varierar. Studentutbyten i EU anordnas genom Erasmusprogrammet, som har hjälpt över 4 miljoner unga att studera och praktisera utomlands mellan 2014 och 2020.

Källa: Eurostat

EU uppmuntrar också skolelever att lära sig nya språk från tidig ålder eftersom vi reser och flyttar allt mer och därmed möter människor från andra länder.

Källa: Eurostat

Energi och transporter

Andelen energi från förnybara energikällor har fortsatt att öka i EU de senaste åren. De förnybara energikällorna i EU omfattar vindkraft, solenergi, vattenkraft, tidvattenenergi, jordvärme, biobränslen och den förnybara delen av avfall.

Källa: Eurostat

Ett effektivt transportsystem är viktigt för EU:s företag och invånare. EU:s transportpolitik främjar rena, säkra och effektiva resor i hela Europa.

Transporterna står i dag för en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser. Målet är att minska utsläppen med 90 % fram till 2050. Att ställa om till hållbarare transporter innebär att man sätter människorna i centrum genom att ge dem hälsosammare, renare och billigare alternativ.