Skip to main content

Feiten en cijfers over het leven in de Europese Unie

Oppervlakte en bevolking

De EU beslaat meer dan 4 miljoen km² en heeft 447,7 miljoen inwoners. Qua oppervlakte is Frankrijk het grootste EU-land en Malta het kleinste.

Bron: Eurostat.

 

Bron: Eurostat.

Levensstandaard

De levensstandaard wordt berekend door de prijs van bepaalde goederen en diensten in elk land te meten in verhouding tot het inkomen in dat land. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke nationale eenheid, de koopkrachtstandaard (kks). Een vergelijking van het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner in kks geeft een beeld van de levensstandaard overal in de EU.

 

Bron: Eurostat.

 

In 2018 vertegenwoordigde het bbp van de EU-27 18,6% van het mondiale bbp, uitgedrukt in lopende prijzen. De Verenigde Staten en China waren de andere van de drie grootste economieën ter wereld, met een aandeel van respectievelijk 24,0% en 15,9%. Japan was de op drie na grootste economie met 5,8% van het mondiale bbp, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en India.

Bron: Eurostat.

Onderwijs

De uitgaven voor onderwijs variëren binnen de EU sterk per land. Studentenuitwisselingen in de EU worden georganiseerd via het Erasmus-programma, dat tussen 2014 en 2020 meer dan 4 miljoen mensen heeft geholpen om in het buitenland te studeren en een opleiding te volgen.

 

Bron: Eurostat.

 

Daarnaast moedigt de EU leerlingen actief aan om van jongs af aan nieuwe talen te leren, aangezien meer mobiliteit leidt tot meer contact met mensen uit andere landen.

 

Bron: Eurostat.

Energie en vervoer

De afgelopen jaren werd in de EU steeds meer energie uit hernieuwbare bronnen gewonnen. Hernieuwbare energiebronnen in de EU zijn onder meer windenergie, zonne-energie, waterkracht, getijdenenergie, geothermische energie, biobrandstoffen en het hernieuwbare deel van afval.

Bron: Eurostat.

Een doeltreffend vervoerssysteem is van vitaal belang voor bedrijven en mensen in de EU. Het EU-vervoersbeleid stimuleert schoon, veilig en efficiënt reizen in heel Europa.

Momenteel is vervoer verantwoordelijk voor een kwart van de totale broeikasgasemissies in de EU. De EU wil deze uitstoot tegen 2050 met 90% verminderen. De overstap naar duurzamer vervoer betekent dat de mens op de eerste plaats wordt gezet door te zorgen voor gezondere, schonere en betaalbaardere alternatieven.