Przejdź do treści głównej

Fakty i liczby dotyczące życia w Unii Europejskiej

Powierzchnia i ludność

Powierzchnia Unii Europejskiej wynosi 4 mln km², a liczba jej mieszkańców to 448,4 mln. Pod względem powierzchni największym krajem w UE jest Francja, najmniejszym – Malta.

Źródło: Eurostat

 

Źródło: Eurostat

Poziom życia

Poziom życia to porównanie cen niektórych towarów i usług z dochodami w danym kraju. Jednostką używaną w obliczeniu jest wspólna waluta krajowa nazywana standardem siły nabywczej (PPS). Porównanie produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca wyrażonego w PPS daje wyobrażenie o poziomie życia w całej UE.

Źródło: Eurostat

W 2018 r. PKB w UE-27 stanowił 18,6 proc. światowego PKB wyrażonego w cenach bieżących. Innymi największymi gospodarkami świata były Stany Zjednoczone i Chiny, których udział wynosił odpowiednio 24,0 proc. i 15,9 proc. Japonia były czwartą pod względem wielkości gospodarką (5,8 proc. światowego PKB), a kolejne miejsca zajmowały Wielka Brytania i Indie.

Źródło: Eurostat

Edukacja

Nakłady na edukację różnią się w poszczególnych krajach UE. Wymiany studenckie w UE są organizowane w ramach programu Erasmus, który w latach 2014–2020 pozwolił studiować i szkolić się za granicą ponad 4 milionom osób.

Źródło: Eurostat

Mobilność wiąże się z potrzebą kontaktu z mieszkańcami innych krajów. UE zachęca zatem uczniów do nauki języków obcych już od najmłodszych lat.

Źródło: Eurostat

Energia i transport

Energia ze źródeł odnawialnych staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularna w UE. Odnawialne źródła energii w UE obejmują energię wiatrową, energię słoneczną, energię wodną, energię pływów, energię geotermalną, biopaliwa i odnawialną część odpadów.

Źródło: Eurostat

Wydajny system transportu ma zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorstw i mieszkańców UE. Polityka transportowa UE promuje ekologiczne, bezpieczne i szybkie podróże po całej Europie.

Obecnie z transportu pochodzi około jedna czwarta emisji gazów cieplarnianych w UE. UE chce zmniejszyć poziom tych emisji o 90 proc. do 2050 r. Przechodząc na bardziej zrównoważony transport, stawiamy pasażerów na pierwszym miejscu i zapewniamy im zdrowsze, ekologiczniejsze i bardziej przystępne cenowo alternatywy.