Skip to main content

Elämä EU:ssa – perustietoa

Pinta-ala ja väestö

EU:n pinta-ala on yli 4 miljoonaa km², ja sen asukasluku on 447,7 miljoonaa. Pinta-alaltaan suurin EU-maa on Ranska ja pienin Malta.

Lähde: Eurostat

 

Lähde: Eurostat

Elintaso

Elintasoa eri maissa mitataan vertaamalla tuotteiden ja palveluiden hintoja suhteessa tuloihin. Mittausvälineenä käytetään yhteistä nimellisvaluuttaa, jota kutsutaan ostovoimastandardiksi (OVS). Kun asukasta kohden laskettua BKT:ta verrataan ostovoimastandardina ilmaistuna, saadaan yleiskuva elintasosta eri puolilla EU:ta.

Lähde: Eurostat

 

Vuonna 2017 ostovoimastandardina ilmaistu EU-27:n BKT oli 16,0 % maailman BKT:sta. Kiina (16,4 %) ja Yhdysvallat (16,3 %) olivat maailman suurimmat taloudet. Neljäntenä oli Intia (6,7 % maailman BKT:sta) ja viidentenä Japani (4,3 %). EU:n talouksista suurin oli Saksa (3,7 % maailman BKT:sta).

Lähde: Eurostat

Koulutus

Koulutukseen käytettävän rahan määrä eri maissa vaihtelee. Opiskelijoiden vaihto-ohjelmista tärkein on Erasmus-ohjelma, jonka kautta 4 miljoonaa nuorta pääsi opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille vuosina 2014–2020.

Lähde: Eurostat

 

EU myös kannustaa opiskelijoita oppimaan uusia kieliä jo nuoresta iästä alkaen. Siitä on apua, kun lisääntynyt liikkuvuus lisää yhteyksiä muista maista tuleviin ihmisiin.

Lähde: Eurostat

Energia ja liikenne

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on jatkanut kasvuaan EU:ssa viime vuosina. EU:n uusiutuvia energialähteitä ovat tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima, vuorovesienergia, geoterminen energia, biopolttoaineet ja uusiutuva jäte.

Lähde: Eurostat

Tehokas liikennejärjestelmä on EU:n yrityksille ja kansalaisille olennaisen tärkeä. EU:n liikennepolitiikka edistää puhdasta, turvallista ja tehokasta liikennettä Euroopassa.

Liikenteen osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on nykyisin neljännes. EU:n tavoitteena on vähentää näitä päästöjä 90 % vuoteen 2050 mennessä. Siirtyminen kestävämpään liikenteeseen tarkoittaa, että ihmiset asetetaan etusijalle ja heille tarjotaan terveellisempiä, puhtaampia ja edullisempia vaihtoehtoja.