Skip to main content

Date și cifre privind viața în Uniunea Europeană

Suprafață și populație

UE are o suprafață de peste 4 milioane km² și o populație de 447,7 milioane de locuitori. Ca întindere, Franța este cea mai mare țară a Uniunii, iar Malta cea mai mică.

Sursă: Eurostat

 

Sursă: Eurostat

Standarde de viață

Nivelul de trai se calculează în funcție de raportul între prețul anumitor bunuri și servicii și venitul din țara respectivă. În acest scop, este utilizată o unitate națională comună denumită standardul puterii de cumpărare (SPC). Comparând produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor exprimat în SPC, obținem o imagine de ansamblu a standardelor de viață în UE.

 

Sursă: Eurostat

 

În 2018, PIB-ul UE-27 reprezenta 18,6 % din PIB-ul mondial, exprimat în prețuri curente. Statele Unite și China erau celelalte două principale economii din lume (24,0 % și, respectiv, 15,9 %), urmate de Japonia (5,8 % din PIB-ul mondial), Regatul Unit și India.

Sursă: Eurostat

Învățământ

În UE, bugetul alocat educației variază de la o țară la alta. Schimburile de studenți în UE sunt organizate în cadrul programului Erasmus, care a ajutat peste 4 milioane de persoane să studieze și să se formeze în străinătate în perioada 2014-2020.

 

Sursă: Eurostat

 

De asemenea, UE încurajează în mod activ elevii să învețe limbi străine de la o vârstă fragedă, deoarece mobilitatea sporită favorizează contactul cu persoane din alte țări.

 

Sursă: Eurostat

Energie și transporturi

Ponderea energiei din surse regenerabile a continuat să crească în UE în ultimii ani. Printre altele, este vorba de energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia mareelor, energia geotermală, biocombustibilii și partea regenerabilă a deșeurilor.

Sursă: Eurostat

Un sistem de transport eficient este vital pentru întreprinderile și cetățenii din UE. Politica UE în domeniul transporturilor încurajează deplasările sigure, eficiente și cu mijloace nepoluante.

În prezent, transporturile generează un sfert din emisiile totale de gaze cu efect de seră ale UE. UE vizează reducerea cu 90 % a acestor emisii până în 2050. Trecerea la un transport mai durabil înseamnă a-i pune pe cetățeni pe primul loc, oferindu-le alternative mai sănătoase, mai curate și mai accesibile ca preț.