Gå til hovedindholdet

Fakta og tal om EU's opbygning

Lande i EU

I 1951 stiftede seks lande (Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg og Nederlandene) Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. I 1958 blev dette fællesskab kendt som Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), og navnet blev senere ændret til Den Europæiske Union (EU) i 1993.

Gennem årene sluttede yderligere 22 lande sig til de oprindelige 6.

Den 1. februar 2020 forlod Storbritannien EU.

EU har i øjeblikket 27 medlemslande og 24 officielle sprog.

Kort om alle EU-medlemslande

Historiske og nuværende geografiske kort

 

Lande, der anvender euroen

Euroen er den officielle valuta i 20 EU-lande. Disse lande er kendt som euro-området.

Hvilke lande anvender euroen?

 

Medlemmer af Schengen-området

Siden 1985 har Schengen-området givet mennesker og virksomheder mulighed for frit at rejse og drive virksomhed uden grænsekontrol. Schengen-aftalen trådte i kraft i juni 1985 med 5 lande. I dag omfatter den 23 EU-lande og 4 ikke-EU-lande.

Schengen-lande har også øget sikkerhed ved deres fælles ydre grænser.

Kosovo*: Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/99 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

EU's budgetter og udgifter

EU-budgettet finansieres med en procentandel af hvert medlemslands bruttonationalindkomst samt af andre kilder. EU-landene bestemmer størrelsen af dette budget, og hvordan det finansieres.

"Egne indtægter" (såsom afgifter, skatter, moms og nationale bidrag) udgør omkring 98 % af EU-budgettet. De resterende 2 % af budgetindtægterne stammer fra andre indtægtskilder.

Det langsigtede budget fastsætter EU's langsigtede udgiftsprioriteter og udgiftsgrænser. Det finansierer områder som fremme af beskæftigelsen, regional udvikling, uddannelse, forskning og miljø. Budgettet fastsættes i fællesskab af Europa-Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet. Europa-Kommissionen er ansvarlig for anvendelsen af dette budget.

EU's langsigtede budget

Det langsigtede EU-budget for 2021-2027 og NextGenerationEU

Medlemmer af Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet består af 705 medlemmer (MEP'er), der er valgt i alle 27 EU-lande. MEP'erne vælges for en periode på fem år. Valgene sker med forholdstalsrepræsentation, og antallet af pladser er baseret på befolkningstallet i det enkelte land. Europa-Parlamentet afholder sine udvalgsmøder i Bruxelles og sine plenarmøder i Bruxelles og Strasbourg. Europa-Parlamentets administration er beliggende i Luxembourg. Europa-Parlamentet sender også delegationer til regioner uden for EU.

Find medlemmer efter land

Fordeling af pladser efter land

Fordeling af pladser efter politiske grupper