Siirry pääsisältöön

Euroopan unionin rakenne – perustietoa

Euroopan unionin maat

Vuonna 1951 kuusi maata (Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa) perustivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön. Vuonna 1958 perustettiin Euroopan talousyhteisönä (ETY) tunnettu yhteisö, jonka nykyinen nimi Euroopan unioni on ollut käytössä vuodesta 1993.

Kuuden perustajajäsenen unioniin on tähän mennessä liittynyt 22 muutakin maata.

Yhdistynyt kuningaskunta erosi EU:sta 1.2.2020.

EU:ssa on tätä nykyä 27 jäsenmaata ja 24 virallista kieltä.

Perustiedot EU:n jäsenmaista

Historialliset ja maantieteelliset kartat

 

Euroa käyttävät maat

Euro on 20 EU-maan virallinen rahayksikkö. Euroa käyttävät maat muodostavat nk. euroalueen.

Mitkä maat käyttävät euroa?

 

Schengen-alueen maat

Vuonna 1985 perustetulla Schengen-alueella yritykset voivat toimia vapaasti ja ihmiset liikkua ilman rajatarkastuksia. Schengen-alueen perusti kesäkuussa 1985 viisi maata. Tätä nykyä siihen kuuluu 25 EU-maata ja 4 EU:n ulkopuolista maata.

Schengen-alueen maat ovat tiukentaneet rajatarkastuksia yhteisillä ulkorajoillaan turvallisuutensa varmistamiseksi.

EU:n talousarvio ja menot

EU:n jäsenmaat maksavat EU:n budjettiin tietyn prosenttiosuuden omasta bruttokansantulostaan. EU:n toimintaa rahoitetaan myös muista lähteistä. Jäsenmaat sopivat EU:n talousarvion suuruudesta ja rahoituksesta.

EU:n nk. omat varat (tullit, tuontimaksut, jäsenmaiden alv-maksut ja rahoitusosuudet) kattavat noin 98 prosenttia EU:n talousarviosta. Loput noin 2 prosenttia tulopuolesta katetaan muista tulonlähteistä.

EU:n pitkän aikavälin talousarviossa määritellään EU:n menojen painopisteet ja enimmäismäärät pitkällä aikavälillä. Siitä rahoitetaan esimerkiksi työllisyyttä edistäviä toimia, alueellista kehitystä, koulutusta ja tutkimusta ja ympäristötoimia. Euroopan komission ehdottamasta talousarviosta päättävät yhdessä EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti. Talousarvion toteuttamisesta ja EU:n varojen käytöstä vastaa Euroopan komissio.

EU:n pitkän aikavälin talousarvio

EU:n pitkän aikavälin talousarvio 2021–2027 ja NextGenerationEU

Euroopan parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentissa on 720 jäsentä 27 EU-maasta. Euroopan parlamentin jäsenet valitaan viiden vuoden toimikaudeksi. Vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa, ja parlamenttipaikkojen määrä riippuu kunkin maan väkiluvusta. Parlamentin valiokunnat kokoontuvat Brysselissä, ja täysistunnot pidetään Brysselissä ja Strasbourgissa. Euroopan parlamentin hallinto toimii Luxemburgissa. Parlamentin valtuuskunnat vierailevat säännöllisesti EU:n ulkopuolisilla alueilla.

Euroopan parlamentin jäsenet maittain

Paikkajako maittain

Paikkajako poliittisten ryhmien mukaan

Interaktiivinen kartta

Euroopan unionin neuvosto päätti 30.12.2023 poistaa sisärajatarkastukset Bulgarian ja Romanian ilma- ja merirajoilla. Molemmat jäsenmaat soveltavat Schengenin säännöstöä täysimääräisesti 31.3.2024 alkaen, joten tarkastukset sisäisillä ilma- ja merirajoilla voidaan lopettaa kyseisestä päivämäärästä lukien. Tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen neuvoston olisi tehtävä uusi päätös, jolla vahvistetaan ajankohta sisäisillä maarajoilla tehtävien tarkastusten lopettamiselle. 

Kosovo*: Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.