Skip to main content

Date și cifre privind structura Uniunii Europene

Țările Uniunii Europene

În 1951, șase țări (Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Țările de Jos) au înființat Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului. În 1958, aceasta a devenit Comunitatea Economică Europeană (CEE), iar în 1993, Uniunea Europeană.

De-a lungul anilor, primelor 6 țări li s-au alăturat alte 22.

La 1 februarie 2020, Regatul Unit a părăsit UE.

În prezent, UE numără 27 de state membre și 24 de limbi oficiale.

Toate statele membre ale UE pe scurt

Hărți geografice și istorice actuale

 

Țările care folosesc moneda euro

Euro este moneda oficială în 20 țări ale UE. Aceste țări fac parte din așa-numita zonă euro.

Ce țări utilizează moneda euro?

 

Membrii spațiului Schengen

Începând din iunie 1985, spațiul Schengen le permite cetățenilor să călătorească și întreprinderilor să își desfășoare activitatea fără controale la frontiere. Inițial, acesta număra 5 țări. În prezent, cuprinde 23 de țări din UE și 4 țări din afara acesteia.

Țările din spațiul Schengen au consolidat, de asemenea, securitatea la frontierele lor externe comune.

Kosovo*: *Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/99, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Bugetul și cheltuielile UE

Bugetul UE este compus dintr-un procent din venitul național brut al fiecărui stat membru, la care se adaugă venituri din alte surse. Țările UE decid cu privire la dimensiunea acestui buget și la modul în care este finanțat.

„Resursele proprii” (de exemplu taxele, TVA-ul și contribuțiile naționale) reprezintă aproximativ 98 % din bugetul UE. Restul de 2 % din buget provine din alte surse.

Bugetul pe termen lung stabilește prioritățile UE în materie de cheltuieli pe termen lung și limitele cheltuielilor. El finanțează domenii precum promovarea ocupării forței de muncă, dezvoltarea regională, educația, cercetarea și mediul. Este decis în comun de Comisia Europeană, Consiliu și Parlament. Comisia Europeană răspunde de cheltuirea acestui buget.

Bugetul pe termen lung al UE

Bugetul UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027 și instrumentul NextGenerationEU

Deputații în Parlamentul European

Parlamentul European este format din 705 de membri (deputați) aleși în toate cele 27 de state membre ale UE. Mandatul acestora este de cinci ani. Candidații sunt aleși prin reprezentare proporțională, iar locurile în Parlament sunt alocate în funcție pe populația fiecărei țări. Reuniunile comisiilor din Parlamentul European se desfășoară la Bruxelles, iar sesiunile plenare ale Parlamentului, la Bruxelles și Strasbourg. Administrația Parlamentului se află la Luxemburg. De asemenea, Parlamentul trimite delegații în regiuni din afara UE.

Deputații în Parlamentul European pe țări

Repartizarea locurilor pe țări

Repartizarea locurilor pe grupuri politice