Przejdź do treści głównej

Fakty i liczby dotyczące struktury Unii Europejskiej

Kraje Unii Europejskiej

W 1951 r. sześć państw (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy) utworzyło Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Od 1958 r. znana ona była pod nazwą Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), a w 1993 r. jej nazwa została zmieniona na Unię Europejską.

W ciągu następnych lat do tych sześciu państw dołączyły kolejne 22.

1 lutego 2020 r. Wielka Brytania wystąpiła z Unii.

UE liczy obecnie 27 państw członkowskich, w których mówi się 24 językami urzędowymi.

Kraje UE w skrócie

Mapy historyczne i aktualne

 

Kraje, których walutą jest euro

Euro jest walutą obowiązującą w 20 krajach UE. Kraje te znane są jako strefa euro.

W których krajach walutą jest euro?

 

Państwa członkowskie strefy Schengen

Od 1985 r. Europejczycy podróżujący wewnątrz strefy Schengen nie są poddawani kontrolom granicznym. Kontrole te nie są również przeprowadzane w przypadku firm prowadzących działalność międzynarodową. Strefa Schengen została utworzona w czerwcu 1985 r., należało do niej wówczas pięć krajów. Dzisiaj należy do niej 25 krajów UE i cztery kraje spoza UE.

Kraje strefy Schengen zwiększyły też bezpieczeństwo na swojej wspólnej granicy zewnętrznej.

Budżet i wydatki UE

Budżet UE jest finansowany ze środków stanowiących odsetek dochodu narodowego brutto państw członkowskich, a także z innych źródeł. To kraje UE decydują o wielkości budżetu i sposobie jego finansowania.

Około 98 proc. budżetu UE stanowią tak zwane „zasoby własne” (cła i opłaty, VAT i składki krajowe). Pozostałe 2 proc. dochodów budżetowych pochodzi z innych źródeł.

W budżecie długoterminowym określa się priorytety i limity unijnych wydatków w dłuższej perspektywie. Finansowane są z niego takie dziedziny jak wspieranie zatrudnienia, rozwój regionalny, edukacja, badania naukowe i ochrona środowiska. Przyjmowany jest wspólnie przez Komisję Europejską, Radę i Parlament. Za wydatkowanie budżetu odpowiada Komisja Europejska.

Długoterminowy budżet UE

Długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 oraz NextGenerationEU

Posłowie do Parlamentu Europejskiego

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzi 720 posłów wybranych we wszystkich 27 krajach UE. Europosłowie wybierani są na pięcioletnią kadencję. Wybory odbywają się zgodnie z zasadą reprezentacji proporcjonalnej, a liczba mandatów jest przydzielana w oparciu o liczbę ludności każdego kraju. Posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego odbywają się w Brukseli, a posiedzenia plenarne Parlamentu – w Brukseli i Strasburgu. Administracja Parlamentu ma swoje biura w Luksemburgu. Parlament wysyła również delegacje poselskie do regionów spoza UE.

Europosłowie według kraju

Podział mandatów według kraju

Podział mandatów według grup politycznych

Interaktywna mapa

30 grudnia 2023 r. Rada Unii Europejskiej uzgodniła, że kontrole na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich z Bułgarią i Rumunią zostaną zniesione. Obydwa kraje od 31 marca 2024 r. stosują dorobek Schengen. Od tego dnia zniesiono kontrole na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich. Po tym pierwszym etapie Rada powinna podjąć kolejną decyzję w sprawie ustalenia daty zniesienia kontroli na wewnętrznych granicach lądowych. 

Kosowo*: Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.