Gå direkt till innehållet

Fakta och siffror om hur EU är organiserat

EU-länderna

År 1951 grundade sex länder (Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna) Europeiska kol- och stålgemenskapen. År 1958 bildades Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) som ändrade namn till Europeiska unionen (EU) 1993.

Under årens lopp har ytterligare 22 länder anslutit sig till de 6 grundarländerna.

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020.

I dag har EU 27 medlemsländer och 24 officiella språk.

EU-länderna i korthet

Historiska och aktuella geografiska kartor

 

Euroländerna

Euron är officiell valuta i 20 EU-länder, det så kallade euroområdet.

Vilka länder har infört euron?

 

Schengenländerna

Sedan 1985 kan människor resa fritt och företag verka fritt utan gränskontroller inom Schengenområdet. Schengenavtalet trädde i kraft den 5 juni 1985 med 5 länder. I dag omfattar det 25 EU-länder och 4 länder utanför EU.

Schengenländerna har också skärpt säkerheten vid sina gemensamma yttre gränser.

EU:s budget och utgifter

EU-budgeten finansieras med en procentandel av varje lands bruttonationalinkomst (BNI) och med andra källor. EU-länderna bestämmer hur stor budgeten ska vara och hur den ska finansieras.

”Egna medel” (som tullar, skatter, moms och EU-avgiften) står för cirka 98 % av EU-budgeten. Återstående 2 procent kommer från andra inkomstkällor.

Långtidsbudgeten slår fast EU:s långsiktiga utgiftsprioriteringar och utgiftstak. Budgeten finansierar bland annat åtgärder som främjar regional utveckling, utbildning, forskning och miljön och slås fast av EU-kommissionen, rådet och parlamentet. EU-kommissionen ansvarar för användningen av budgeten.

EU:s långtidsbudget

EU:s långtidsbudget för 2021–2027 och NextGenerationEU

Europaparlamentets ledamöter

Europaparlamentet består av 720 ledamöter som väljs i alla de 27 EU-länderna för en femårsperiod. Ledamöterna utses i proportionella val och antalet platser för varje land baseras på landets folkmängd. Europaparlamentet håller sina utskottsmöten i Bryssel och sina plenarmöten i Bryssel eller Strasbourg. Parlamentets administration ligger i Luxemburg och man skickar också delegationer till regioner utanför EU.

Hitta ledamöter efter land

Antal ledamöter per land

Parlamentets politiska grupper

Interaktiv karta

Den 30 december 2023 beslutade Europeiska unionens råd att avskaffa kontrollerna vid de inre luft- och sjögränserna med Bulgarien och Rumänien. Sedan den 31 mars 2024 tillämpar de båda länderna Schengenregelverket fullt ut och det finns inte längre några kontroller vid de inre luft- och sjögränserna. Nästa steg blir att bestämma ett datum då kontrollerna vid de inre landgränserna ska avskaffas. 

Kosovo*: Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.