Skip to main content

Fakta och siffror om hur EU är organiserat

EU-länderna

År 1951 grundade sex länder (Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna) Europeiska kol- och stålgemenskapen. År 1958 bildades Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) som ändrade namn till Europeiska unionen (EU) 1993.

Under årens lopp har ytterligare 22 länder anslutit sig till de 6 grundarländerna.

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020.

I dag har EU 27 medlemsländer och 24 officiella språk.

EU-länderna i korthet

Historiska och aktuella geografiska kartor

 

Euroländerna

Euron är officiell valuta i 20 EU-länder, det så kallade euroområdet.

Vilka länder har infört euron?

 

Schengenländerna

Sedan 1985 kan människor resa fritt och företag verka fritt utan gränskontroller inom Schengenområdet. Schengenavtalet trädde i kraft den 5 juni 1985 med 5 länder. I dag omfattar det 23 EU-länder och 4 länder utanför EU.

Schengenländerna har också skärpt säkerheten vid sina gemensamma yttre gränser.

Kosovo*: Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

EU:s budget och utgifter

EU-budgeten finansieras med en procentandel av varje lands bruttonationalinkomst (BNI) och med andra källor. EU-länderna bestämmer hur stor budgeten ska vara och hur den ska finansieras.

”Egna medel” (som tullar, skatter, moms och EU-avgiften) står för cirka 98 % av EU-budgeten. Återstående 2 procent kommer från andra inkomstkällor.

Långtidsbudgeten slår fast EU:s långsiktiga utgiftsprioriteringar och utgiftstak. Budgeten finansierar bland annat åtgärder som främjar regional utveckling, utbildning, forskning och miljön och slås fast av EU-kommissionen, rådet och parlamentet. EU-kommissionen ansvarar för användningen av budgeten.

EU:s långtidsbudget

EU:s långtidsbudget för 2021–2027 och NextGenerationEU

Europaparlamentets ledamöter

Europaparlamentet består av 705 ledamöter som väljs i alla de 27 EU-länderna för en femårsperiod. Ledamöterna utses i proportionella val och antalet platser för varje land baseras på landets folkmängd. Europaparlamentet håller sina utskottsmöten i Bryssel och sina plenarmöten i Bryssel eller Strasbourg. Parlamentets administration ligger i Luxemburg och man skickar också delegationer till regioner utanför EU.

Hitta ledamöter efter land

Antal ledamöter per land

Parlamentets politiska grupper