Glavni sadržaj

Činjenice i podaci o strukturi Europske unije

Zemlje Europske unije

Šest zemalja (Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Luksemburg i Nizozemska) 1951. je osnovalo Europsku zajednicu za ugljen i čelik. Ta je zajednica postala poznata kao Europska ekonomska zajednica (EEZ) 1958., a 1993. preimenovana je u Europsku uniju.

S vremenom su se još 22 zemlje pridružile izvornih šest.

Ujedinjena Kraljevina izašla je iz EU-a 1. veljače 2020.

EU trenutačno ima 27 država članica i 24 službena jezika.

Ukratko o svim državama članicama EU-a

Povijesni i aktualni zemljovidi

 

Zemlje koje koriste euro

Euro je službena valuta u 20 država članica EU-a, koje se nazivaju europodručjem.

U kojim se državama koristi euro?

 

Članice šengenskog područja

Od 1985. građani mogu putovati i poduzeća poslovati u šengenskom području bez graničnih kontrola. Sve je započelo u lipnju 1985. s pet zemalja. Danas schengensko područje čine 25 zemlje EU-a i četiri zemlje izvan EU-a.

Zemlje šengenskog područja povećale su i sigurnost na zajedničkoj vanjskoj granici.

Proračun i potrošnja EU-a

Proračun EU-a financira se određenim postotkom bruto nacionalnog dohotka svake države članice te iz drugih izvora. Zemlje EU-a odlučuju o veličini tog proračuna i načinu njegova financiranja.

Otprilike 98 % proračuna EU-a čine tzv. vlastita sredstva (carine, prelevmani, PDV i nacionalni doprinosi), a preostalih 2 % proračunskih prihoda dolazi iz drugih izvora prihoda.

U dugoročnom proračunu utvrđuju se dugoročni prioriteti i ograničenja EU-ove potrošnje. Iz njega se financiraju područja kao što su promicanje zapošljavanja, regionalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i okoliš. O proračunu zajednički odlučuju Europska komisija, Vijeće i Parlament. Komisija je odgovorna za potrošnju proračuna.

Dugoročni proračun EU-a

Dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. i NextGenerationEU

Zastupnici u Europskom parlamentu

Europski parlament čini 705 zastupnika izabranih u svih 27 zemalja EU-a. Zastupnici u EP-u biraju se na mandat od pet godina. Pri izboru zastupnika primjenjuje se proporcionalna zastupljenost, a broj mjesta ovisi o broju stanovnika svake zemlje. Sastanci odbora Europskog parlamenta održavaju se u Bruxellesu, a plenarne sjednice u Bruxellesu i Strasbourgu. Uprava Parlamenta nalazi se u Luxembourgu. Parlament ima i delegacije u regijama izvan EU-a.

Pronađite zastupnike po zemljama

Broj zastupničkih mjesta po zemljama

Broj zastupničkih mjesta po klubovima zastupnika

Interaktivna karta

Vijeće Europske unije 30. prosinca 2023. postiglo je dogovor o ukidanju kontrola na unutarnjim zračnim i morskim granicama s Bugarskom i Rumunjskom. Obje države članice u potpunosti primjenjuju šengensku pravnu stečevinu od 31. ožujka 2024.; od tog datuma ukinute su kontrole na unutarnjim zračnim i morskim granicama. Nakon tog prvog koraka Vijeće bi trebalo donijeti dodatnu odluku o utvrđivanju datuma za ukidanje kontrola na unutarnjim kopnenim granicama. 

Kosovo*: Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.