Glavni sadržaj

Zemlje koje koriste euro

Euro je najopipljiviji dokaz europskih integracija: svakodnevno ga koristi oko 341 milijun ljudi, što znači da je druga najčešće korištena valuta na svjetskoj razini. Prednosti zajedničke valute očite su svakome tko putuje u inozemstvo ili kupuje putem internetskih stranica iz druge države članice EU-a.

Države članice koje koriste euro

Euro (€) je trenutačno službena valuta 20 od 27 država članica EU-a koje zajedno čine eurozonu, koja se službeno naziva europodručje.

Kako se države pridružuju europodručju

Da bi se pridružile europodručju, države članice EU-a moraju ispuniti takozvane konvergencijske kriterije.

Ti su obvezujući gospodarski i pravni uvjeti dogovoreni 1992. Ugovorom iz Maastrichta te se nazivaju i „kriterijima iz Maastrichta”. Sve države članice EU-a, osim Danske, moraju uvesti euro i pristupiti europodručju čim ispune te uvjete.

U Ugovoru nisu utvrđeni konkretni rokovi za pridruživanje europodručju, već države članice trebaju razviti vlastite strategije za ispunjavanje uvjeta za uvođenje eura.

Europska komisija i Europska središnja banka zajednički odlučuju jesu li ispunjeni uvjeti za uvođenje eura u državama kandidatkinjama za pristupanje europodručju. Nakon procjene napretka u ispunjavanju konvergencijskih kriterija, ta dva tijela objavljuju zaključke u svojim izvješćima. Ta izvješća dodatno ratificira Vijeće ECOFIN u savjetovanju s Parlamentom i čelnicima država. Ako je rezultat pozitivan, postupak uvođenja može započeti.