Gå direkt till innehållet

Länder som använder euron

Euron är det mest konkreta uttrycket för EU-samarbetet: ungefär 341 miljoner människor använder euron varje dag, vilket gör den till världens näst mest använda valuta. Alla som reser utomlands eller handlar på webbplatser i andra EU-länder ser direkt den praktiska nyttan med euron.

Länder som använder euron

Euron (€) är idag officiell valuta i 20 av de 27 EU-länderna. De kallas för euroländerna och utgör tillsammans euroområdet.

Vad krävs för att få införa euron?

För att kunna införa euron måste länderna uppfylla så kallade konvergenskriterier.

Det är bindande ekonomiska och rättsliga villkor som man enades om i Maastrichtfördraget 1992 och de kallas därför också ”Maastrichtkriterierna”. Alla EU-länder utom Danmark är skyldiga att införa euron och ansluta sig till euroområdet så snart de uppfyller kriterierna.

I fördraget finns ingen särskild tidsplan för att ansluta sig till euroområdet, utan medlemsländerna får ta fram sina egna strategier för att uppfylla villkoren för att införa euron.

EU-kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB) avgör om länderna är redo. Efter en bedömning av om länderna uppfyller konvergenskriterierna lägger kommissionen och ECB fram rapporter med sina slutsatser. De ska sedan godkännas av Ekofinrådet i samråd med Europaparlamentet och stats- eller regeringscheferna. Om alla ställer sig positiva kan förfarandet med att införa euron börja.