Gå direkt till innehållet

Översikt

Statsskick

Luxemburg är en parlamentarisk och konstitutionell monarki (storhertigdöme). Premiärministern är regeringschef. Storhertigen är landets statschef men har bara formella befogenheter. Regeringen utövar den verkställande makten. De allmänna valen hålls vart femte år. Parlamentet har en kammare med 60 ledamöter och utövar den lagstiftande makten.

Landet är indelat i 4 valkretsar, 12 kantoner och 105 kommuner. Tolv kommuner har speciell status som städer. Störst är staden Luxemburg som är ett av EU-institutionernas tre officiella säten (de andra två är Bryssel och Strasbourg). Luxemburg har tre officiella språk: franska, tyska och luxemburgiska. Bara franska och tyska är officiella EU-språk.

Handel och ekonomi

Luxemburgs BNP per capita är 90 900 euro. Det är mest i hela EU, där genomsnittet är 35 500 euro, och utgör 0,5 procent av EU:s totala BNP.

(Källa: Eurostat – uppgifter om BNP per capita och BNP)

(Källa: Eurostat – uppgifter om export och import)

Luxemburg i EU

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Luxemburg med och hur mycket får man tillbaka från EU?

EU-budgeten ska bidra till fortsatt demokrati, fred, välstånd och konkurrenskraft i EU. Den används för att finansiera EU:s prioriteringar och stora projekt som de flesta EU-länder inte kan finansiera på egen hand.

Fördelarna med EU-medlemskapet är betydligt större än ländernas bidrag till EU-budgeten. Alla EU-länder gynnas till exempel av den inre marknaden, gemensam hantering av migration, terrorism och klimatförändringar och bättre transportinfrastruktur, moderna och digitala offentliga tjänster och avancerad sjukvård.

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.

EU-budgeten handlar inte om att ge och ta utan om att tillsammans bidra till att göra EU och övriga världen till en bättre plats för oss alla.

EU:s utgifter och inkomster per land och år

 

EU-finansierade projekt i Luxemburg

Pengarna från EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Luxemburg och hur återhämtningsfonderna används.