Siirry pääsisältöön

Perustiedot

Valtiomuoto

Luxemburgin suurherttuakunta on parlamentaarinen perustuslaillinen monarkia. Sen hallitusta johtaa pääministeri, ja valtionjohtaja on suurherttua, jolla on vain muodollisia oikeuksia. Toimeenpanovalta on hallituksella. Vaalit järjestetään viiden vuoden välein, ja niillä valitaan lakiasäätävänä elimenä toimivaan yksikamariseen parlamenttiin 60 jäsentä.

Maa on jaettu 4 vaalipiiriin, 12 hallinnolliseen kantoniin ja 105 kuntaan. Kunnista 12:lla on kaupungin asema, ja suurin niistä on Luxemburgin kaupunki. Luxemburgin kaupunki on Brysselin ja Strasbourgin ohella yksi EU:n toimielinten virallisista toimipaikoista. Luxemburgissa on kolme virallista kieltä: ranska, saksa ja luxemburg. Näistä ranska ja saksa ovat EU:n virallisia kieliä.

Kauppa ja talous

Luxemburgin BKT asukasta kohti on Euroopan unionin korkein, 90 900 euroa, eli se ylittää selvästi EU:n keskiarvon (35 500 euroa). Sen osuus on 0,5 prosenttia koko EU:n BKT:sta.

(Lähde: Eurostat – BKT asukasta kohti ja BKT)

(Lähde: Eurostat – vienti ja tuonti)

Luxemburg EU:ssa

Talousarvio ja rahoitus

Kuinka paljon Luxemburg maksaa ja saa EU:ssa?

EU:n talousarvion avulla varmistetaan, että EU on jatkossakin demokraattinen, rauhanomainen, vauras ja kilpailukykyinen alue. EU rahoittaa talousarviostaan ensisijaisia tavoitteitaan ja suuria hankkeita, joita useimmat yksittäiset EU-maat eivät pystyisi yksin rahoittamaan.

EU:n jäsenyydestä saatavat hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin jäsenmaiden EU:n talousarvioon maksamat rahoitusosuudet. Kaikki jäsenmaat saavat etua esimerkiksi siitä, että EU:lla on sisämarkkinat ja yhteinen linja muuttoliikeasioissa, terrorismin torjunnassa ja ilmastokysymyksissä. Samaten kaikki hyötyvät panostuksista liikenneinfrastruktuuriin, julkisten palvelujen uudistuksiin, digitalisaatioon, sairaanhoitomenetelmien kehittämiseen ja muuhun yhteiseen hyvään.

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.

EU:n talousarviossa ei ole kyse antamisesta ja ottamisesta, vaan tavoitteena on kehittää yhteisvoimin Eurooppaa ja maailmaa kaikkien kannalta paremmaksi.

EU:n tulot ja menot – vuosi- ja maakohtaista tietoa

 

EU:n rahoittamat hankkeet Luxemburgissa

EU:n talousarviovaroilla rahoitetaan ohjelmia ja hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta Luxemburgissa ja elpymistukivälineen varojen käytöstä.