Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Politični sistem

Veliko vojvodstvo Luksemburg je parlamentarna ustavna monarhija. Vlado vodi predsednik vlade. Veliki vojvoda, ki je voditelj države, ima zgolj formalne pristojnosti. Izvršilno oblast ima vlada. Splošne volitve so vsakih pet let, na njih izvolijo 60 članov enodomnega zakonodajnega telesa, poslanske zbornice.

Država je razdeljena na 4 elektorska okrožja, 12 upravnih kantonov in 105 občin. 12 občin ima status mesta, največje med njimi je Luxembourg. Luxembourg je poleg Bruslja in Strasbourga eden od treh uradnih sedežev evropskih institucij. Luksemburg ima tri uradne jezike: francoščino, nemščino in luksemburščino. Prva dva sta uradna jezika EU.

Trgovina in gospodarstvo

Luksemburg ima z 90 900 evrov najvišji BDP na prebivalca v Evropski uniji, kar je precej nad povprečjem EU (35 500 evrov). Predstavlja 0,5 % skupnega BDP EU.

(Vir: Eurostat – podatki o BDP na prebivalca in BDP)

(Vir: Eurostat – podatki o izvozu in uvozu)

Luksemburg v EU

Proračun in financiranje

Koliko Luksemburg prispeva in koliko sredstev prejme od EU?

Proračun EU je orodje, ki zagotavlja, da Evropa ostaja demokratična, mirna, uspešna in konkurenčna sila. EU ga uporablja za financiranje svojih prednostnih nalog in velikih projektov, ki jih večina posameznih držav EU ne bi mogla financirati sama.

Koristi članstva v EU so bistveno večje od višine prispevkov v proračun EU, kar potrjujejo številni primeri. Vse države članice imajo koristi od enotnega trga in usklajenega pristopa k skupnim izzivom migracij, terorizma in podnebnih sprememb ter konkretneje od boljše prometne infrastrukture, posodobljenih in digitaliziranih javnih storitev ter najsodobnejše zdravstvene oskrbe.

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.

Pri proračunu EU ne gre za dajanje in sprejemanje, temveč za skupno prispevanje k temu, da bi Evropa in svet postala boljši prostor za vse nas.

Odhodki in prihodki proračuna EU po državah in letih

 

Projekti v Luksemburgu, ki jih financira EU

Finančna sredstva iz proračuna EU se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, na primer za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti in varstvo okolja.

Več informacij o koristih, ki jih ima Luksemburg od financiranja EU, in sredstvih za okrevanje v državi ali regiji.