Направо към основното съдържание

Общ преглед

Политическа система

Великото херцогство Люксембург е парламентарна конституционна монархия (Велико херцогство). Министър-председателят е ръководителят на правителството. Великият херцог, който е държавният глава, има само формални правомощия. Правителството упражнява изпълнителната власт. Общите избори се провеждат на всеки 5 години. Избират се 60 членове на еднокамарния законодателен орган — Камарата на депутатите.

Страната е разделена на 4 избирателни района, 12 административни кантона и 105 общини. 12 от тези общини имат статут на градове, като най-голямата от тях е град Люксембург. Град Люксембург, заедно с Брюксел и Страсбург, е едно от трите официални седалища на европейските институции. Люксембург има три официални езика: френски, немски и люксембургски. Първите два са официални езици на ЕС.

Търговия и икономика

Люксембург е с най-висок БВП на глава от населението в Европейския съюз — той е в размер на 90 900 евро, което е значително над средното ниво за ЕС (35 500 евро). Делът на страната в общия БВП на ЕС е 0,5 %.

(Източник: Евростат — данни за БВП на глава от населението и БВП)

(Източник: Евростат — данни за износа и вноса)

Люксембург в ЕС

Бюджети и финансиране

Колко средства внася Люксембург в бюджета на ЕС и колко получава от него?

Бюджетът на ЕС допринася за това Европа да продължава да бъде демократична, мирна, просперираща и конкурентоспособна. ЕС го използва, за да финансира своите приоритети и големи проекти, които повечето държави от ЕС не биха могли да финансират самостоятелно.

Ползите от членството в ЕС значително надвишават размера на вноските в бюджета на Съюза и примерите за това са много. Всички държави членки имат полза от това да са част от единния пазар и да се справят заедно с общите предизвикателства, свързани с миграцията, тероризма и изменението на климата, както и от по-конкретни неща, като по-добра транспортна инфраструктура, модернизирани и цифровизирани обществени услуги и авангардно медицинско лечение.

Вноската на всяка държава от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратно.

Смисълът на бюджета на ЕС не е в даването и вземането — става въпрос за колективен принос за превръщането на Европа и света в по-добро място за всички нас.

Бюджетни разходи и приходи на ЕС по държави и по години

 

Финансирани от ЕС проекти в Люксембург

Средствата от бюджета на ЕС помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза — например за изграждане на пътища, субсидиране на научни изследвания и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Люксембург използва финансирането и средствата за възстановяване от ЕС.