Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Politický systém

Luxemburské veľkovojvodstvo je parlamentná ústavná monarchia (veľkovojvodstvo). Na čele vlády je premiér. Veľkovojvoda, ktorý je hlavou štátu, má len formálne práva. Vláda má výkonnú moc. Všeobecné voľby sa konajú každých 5 rokov. Do jednokomorového zákonodarného orgánu, poslaneckej snemovne, je volených 60 poslancov.

Krajina je rozdelená na 4 volebné regióny, 12 správnych kantónov a 105 komún, z ktorých 12 má štatút mesta, pričom najväčšou z nich je mesto Luxemburg. Luxemburg je spolu s Bruselom a Štrasburgom jedným z troch oficiálnych sídel európskych inštitúcií. V Luxembursku existujú tri úradné jazyky: francúzština, nemčina a luxemburčina. Prvé dva sú úradnými jazykmi EÚ.

Obchod a hospodárstvo

Luxembursko má najvyšší HDP na obyvateľa v Európskej únii vo výške 90 900 EUR, čo je výrazne nad priemerom EÚ (35 500 EUR). Predstavuje 0,5 % celkového HDP EÚ.

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateľa a HDP)

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývoze a dovoze)

Luxembursko v EÚ

Rozpočet a financovanie

Koľko Luxembursko prispieva do EÚ a koľko z nej dostáva?

Rozpočet EÚ je nástroj, ktorý zabezpečuje, aby v Európe aj naďalej vládla demokracia, mier a prosperita a aby bola konkurencieschopným hráčom. EÚ ho využíva na financovanie svojich priorít a veľkých projektov, ktoré by väčšina jednotlivých krajín EÚ nedokázala financovať sama.

Prínosy členstva v EÚ výrazne presahujú výšku príspevkov do rozpočtu EÚ. Tu je len niekoľko príkladov: Všetky členské štáty môžu využívať výhody jednotného trhu, rovnakého prístupu k spoločným výzvam súvisiacim s migráciou, terorizmom a so zmenou klímy, ako aj konkrétne prínosy, napríklad lepšiu dopravnú infraštruktúru, modernejšie a digitalizované verejné služby a špičkovú lekársku starostlivosť.

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.

Rozpočet EÚ nie je o tom, kto koľko prispel a koľko dostal, ale o spoločnej snahe zlepšovať život v Európe aj vo svete pre nás všetkých.

Rozpočtové výdavky a príjmy EÚ podľa krajiny a roka

 

Projekty s finančnou podporou EÚ v Luxembursku

Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, napríklad stavať cesty, dotovať výskumných pracovníkov či chrániť životné prostredie.

Ďalšie informácie o tom, ako Luxembursko využíva finančné prostriedky EÚ, a o fondoch obnovy vo vašej krajine alebo regióne.