Gå direkt till innehållet

Statsskick

Slovakien är en parlamentarisk och demokratisk republik. Premiärministern är regeringschef och har den huvudsakliga verkställande makten. Presidenten, som är statschef och formellt förestår den verkställande makten, har bara begränsade befogenheter. Landet är indelat i åtta regioner uppkallade efter centralorten. Regionerna har sedan 2002 ett visst självbestämmande.

Handel och ekonomi

Slovakiens BNP per capita är 25 200 euro. Det är långt under EU-genomsnittet på 35 500 euro och utgör 0,7 procent av EU:s totala BNP.

(Källa: Eurostat – uppgifter om BNP per capita och BNP)

(Källa: Eurostat – uppgifter om export och import) 

Slovakien i EU

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Slovakien med och hur mycket får man tillbaka från EU? 

EU-budgeten ska bidra till fortsatt demokrati, fred, välstånd och konkurrenskraft i EU. Den används för att finansiera EU:s prioriteringar och stora projekt som de flesta EU-länder inte kan finansiera på egen hand. 

Fördelarna med EU-medlemskapet är betydligt större än ländernas bidrag till EU-budgeten. Alla EU-länder gynnas till exempel av den inre marknaden, gemensam hantering av migration, terrorism och klimatförändringar och bättre transportinfrastruktur, moderna och digitala offentliga tjänster och avancerad sjukvård.  

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. 

EU-budgeten handlar inte om att ge och ta utan om att tillsammans bidra till att göra EU och övriga världen till en bättre plats för oss alla.   

EU:s utgifter och inkomster per land och år 

 

EU-finansierade projekt i Slovakien

Pengarna från EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.  

Läs mer om EU-finansierade projekt i Slovakien och hur återhämtningsfonderna används.