Põhisisu juurde

Poliitiline süsteem

Slovakkia on parlamentaarne demokraatlik vabariik. Valitsusjuhiks oleva peaministri käes on kõige suurem osa täitevvõimust. President on ametlik riigipea, kellel on väga piiratud volitused. Riik on jaotatud kaheksaks maakonnaks, millest igaüks on oma nime saanud sealse suurima linna järgi. Alates 2002. aastast on neile antud teatav autonoomia.

Kaubandus ja majandus

Slovakkia 25 200 euro suurune SKP elaniku kohta on alla ELi keskmise (35 500 eurot). See moodustab 0,7% kogu ELi SKPst.

(Allikas: Eurostat – SKP elaniku kohta ja SKP näitajad)

(Allikas: Eurostat – ekspordi ja impordi näitajad) 

Slovakkia ELis

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Slovakkia ELile maksab ja sealt saab? 

ELi eelarve on vahend, mis aitab tagada, et Euroopa on jätkuvalt demokraatlik, rahumeelne, jõukas ja konkurentsivõimeline ühendus. EL kasutab seda oma prioriteetide ja suurte projektide rahastamiseks, mida enamik üksikuid ELi riike üksi ei suudaks. 

ELi liikmesusest saadav kasu ületab märkimisväärselt ELi eelarvesse tehtavate maksete suurust ja näiteid on palju. Kõik liikmesriigid saavad kasu ühtsest turust, ühisest lähenemisviisist rände, terrorismi ja kliimamuutustega seotud ühistele probleemidele ning konkreetset kasu, nagu parem transporditaristu, ajakohastatud ja digitaliseeritud avalikud teenused ning tipptasemel arstiabi.  

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. 

ELi eelarve ei seisne andmises ega saamises – selle eesmärk on aidata ühiselt kaasa sellele, et Euroopa ja maailm oleks meie kõigi jaoks parem koht.   

ELi eelarve kulud ja tulud riikide ja aastate kaupa 

 

ELi rahastatud projektid Slovakkias

Rahalised vahendid ELi eelarvest aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.  

Lisateave selle kohta, kuidas Slovakkia saab kasu ELi rahalistest ja teie riigi või piirkonna taastevahenditest.