Gå til hovedindholdet

Politisk system

Slovakiet er en parlamentarisk demokratisk republik. Premierministeren, der er regeringsleder, har det meste af den udøvende magt. Præsidenten er statsoverhoved og den formelle leder af den udøvende magt, men har meget begrænsede beføjelser. Landet er inddelt i 8 regioner, der hver især er opkaldt efter den største by i regionen. Regionerne har siden 2002 haft et vist selvstyre.

Handel og økonomi

Slovakiets BNP pr. indbygger er på 25.200 euro, hvilket er under EU-gennemsnittet (på 35.500 euro). Det udgør 0,7 % af EU's samlede BNP.

(Kilde: Eurostat: tal for BNP pr. indbygger og BNP)

(Kilde: Eurostat tal for eksport og import) 

Slovakiet i EU

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler Slovakiet til EU, og hvor meget modtager landet? 

EU-budgettet skal sikre, at Europa forbliver demokratisk, fredeligt, velstående og konkurrencedygtigt. EU bruger det til at finansiere sine prioriteter og store projekter, som de fleste enkelte EU-lande ikke kan finansiere på egen hånd. 

Fordelene ved EU-medlemskabet overstiger betydeligt størrelsen af bidraget til EU-budgettet. Det er der mange eksempler på. Alle medlemslande har gavn af det indre marked, den fælles tilgang til udfordringer i forbindelse med migration, terrorisme og klimaændringer og konkrete gevinster såsom bedre transportinfrastruktur, moderne og digitale offentlige tjenester samt lægebehandling på højeste niveau.  

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes på et retfærdigt grundlag: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt. 

EU-budgettet handler ikke om at give og tage – det handler om i fællesskab at gøre Europa og verden til et bedre sted for os alle.   

EU-budgetudgifter og -indtægter pr. land og pr. år 

 

EU-finansierede projekter i Slovakiet

Pengene på EU-budgettet er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.  

Læs mere om, hvordan Slovakiet får gavn af EU-midler, og om genopretningsmidler i dit land eller din region.