Skip to main content

Země používající euro

Euro je nejhmatatelnějším symbolem evropské integrace: ve svém každodenním životě ho používá 341 milionů lidí. Euro je tak druhou nejpoužívanější měnou na celém světě. Jeho přínos si dobře uvědomují všichni, kteří po Unii cestují nebo nakupují u internetových prodejců z jiných zemí EU.

Členské státy, které euro používají

V současné době je euro (€) oficiální měnou v 19 z 27 členských států EU, které společně tvoří tzv. eurozónu.

Podmínky přijetí eura

Chce-li být některý stát Unie členem eurozóny, musí splnit tzv. „konvergenční kritéria“.

Jedná se o ekonomické a právní podmínky, které byly v roce 1992 dohodnuty v Maastrichtské smlouvě a jsou známy rovněž jako „maastrichtská kritéria“. Všechny členské státy s výjimkou Dánska mají povinnost euro po splnění uvedených kritérií přijmout a připojit se tak k eurozóně.

V Maastrichtské smlouvě není přesně stanoveno, kdy má který stát euro přijmout. Záleží tedy na každém z nich, aby si vypracoval svou vlastní strategii, která mu dopomůže uvedené podmínky splnit a euro přijmout.

Zda daná kritéria stát splňuje či nikoli, pak společně posoudí Evropská komise a Evropská centrální banka. Po vyhodnocení pokroku, kterého stát při plnění konvergenčních kritérií dosáhl, vydá Komise i ECB zprávu. Tyto zprávy se pak musí ratifikovat v Radě ECOFIN po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou radou. Pokud se dospěje k závěru, že stát kritéria splnil, je zahájen proces přijímání eura.