Přejít na hlavní obsah

Přehled 

Politický systém

Chorvatsko je parlamentní republika. Hlavou státu je prezident a v čele vlády stojí premiér. Struktura státní správy je založena na oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci. Parlament má zákonodárnou moc a kontroluje také činnost exekutivy. Poslanci jsou voleni na 4 roky. 

Obchod a ekonomika

HDP na obyvatele činí v Chorvatsku 25 800 eur, což je pod průměrem EU (35 500 eur). Představuje 0,4 % celkového HDP Evropské unie.  

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateleHDP)   

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývozu a dovozu)   

Chorvatsko v EU  

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Chorvatsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?  

Rozpočet EU zajišťuje, aby Evropa zůstala demokratickou, mírovou, prosperující a konkurenceschopnou velmocí. Evropská unie jej používá k financování priorit a velkých projektů, které by většina jednotlivých zemí EU nemohla financovat sama.    

Výhody vyplývající z členství v EU výrazně přesahují výši příspěvků zemí do rozpočtu EU. A přínosů je skutečně mnoho. Všechny členské státy mají prospěch z toho, že jsou součástí jednotného trhu, a také ze sdíleného přístupu ke společným výzvám v oblasti migrace, terorismu a změny klimatu. Konkrétní přínosy představují lepší dopravní infrastrukturu, modernizované a digitalizované veřejné služby a špičkovou lékařskou péči.   

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.  

Rozpočet EU není o tom, kolik kdo dává nebo kolik kdo dostává – jedná se o kolektivní příspěvek k tomu, aby se Evropa a svět staly lepším místem pro nás všechny.    

Výdaje z rozpočtu EU a příjmy do něj podle země a roku  

Projekty realizované v Chorvatsku za finančního přispění EU   

Peníze z rozpočtu EU pomáhají financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.   

Další informace o tom, jak Chorvatsko využívá finanční prostředky EUprostředky na podporu oživení v jednotlivých regionech