Pereiti prie pagrindinio turinio

Apžvalga 

Politinė sistema

Kroatija yra parlamentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas. Vyriausybės struktūros pagrindas – įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios atskyrimas. Parlamentas turi įstatymų leidžiamąją galią ir prižiūri vykdomąją valdžią. Jo nariai renkami 4 metams. 

Prekyba ir ekonomika

Kroatijos BVP vienam gyventojui – 25 800 EUR – yra mažesnis už ES vidurkį (35 500 EUR). Kroatijos BVP sudaro 0,4 proc. viso ES BVP.  

(Šaltinis: Eurostatas. BVP vienam gyventojui ir BVP duomenys)   

(Šaltinis: Eurostatas. Eksporto ir importo duomenys)   

Kroatija Europos Sąjungoje  

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Kroatija moka ir kiek gauna iš ES?  

ES biudžetas yra priemonė, kuria užtikrinama, kad Europa ir toliau būtų demokratiška, taiki, klestinti ir konkurencinga jėga. ES biudžetą naudoja savo prioritetams ir dideliems projektams, kurių dauguma atskirų ES šalių negalėtų finansuoti vienos, finansuoti.    

Narystės ES nauda gerokai viršija ES biudžeto įnašų dydį – yra daug to pavyzdžių. Visoms valstybėms narėms naudinga tai, kad jos yra bendrosios rinkos dalis, drauge sprendžia bendras migracijos, terorizmo ir klimato kaitos problemas ir užsitikrina konkrečią naudą, pavyzdžiui, geresnę transporto infrastruktūrą, modernizuotas ir skaitmenizuotas viešąsias paslaugas ir pažangiausią medicininį gydymą.   

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.  

ES biudžetas nėra susijęs vien su mokėjimu ir lėšų rinkimu – juo siekiama bendrai prisidėti prie to, kad Europa ir pasaulis taptų geresne vieta mums visiems.    

ES biudžeto išlaidos ir pajamos pagal šalis ir metus  

ES finansuojami projektai Kroatijoje   

ES biudžeto lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.   

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Kroatijai ir kokios ekonomikos gaivinimo lėšos skiriamos jūsų šaliai ar regionui.