Gå til hovedindholdet

Overblik 

Politisk system

Kroatien er en parlamentarisk republik med en premierminister, der er regeringschef, og en præsident, der er statsoverhoved. Magtfordelingen i landet bygger på adskillelse af den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Parlamentet har den lovgivende magt og fører kontrol med den udøvende magt. Medlemmerne af parlamentet vælges for 4 år. 

Handel og økonomi

Kroatiens BNP pr. indbygger er på 25.800 euro, hvilket er under EU-gennemsnittet (på 35.500 euro). Det tegner sig for 0,4 % af EU's samlede BNP.  

(Kilde: Eurostat — tal for BNP pr. indbygger og BNP)   

(Kilde: Eurostat — tal for eksport og import)   

Kroatien i EU  

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Kroatien fra EU?  

EU-budgettet skal sikre, at Europa forbliver demokratisk, fredeligt, velstående og konkurrencedygtigt. EU bruger det til at finansiere sine prioriteter og store projekter, som de fleste enkelte EU-lande ikke kan finansiere på egen hånd.    

Fordelene ved EU-medlemskabet overstiger betydeligt størrelsen af bidraget til EU-budgettet. Det er der mange eksempler på. Alle medlemslande har gavn af det indre marked, den fælles tilgang til udfordringer i forbindelse med migration, terrorisme og klimaændringer og konkrete gevinster såsom bedre transportinfrastruktur, moderne og digitale offentlige tjenester samt lægebehandling på højeste niveau.   

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes på et retfærdigt grundlag: Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.  

EU-budgettet handler ikke om at give og tage – det handler om i fællesskab at gøre Europa og verden til et bedre sted for os alle.    

EU-budgetudgifter og -indtægter pr. land og pr. år  

EU-finansierede projekter i Kroatien   

Pengene på EU-budgettet er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.   

Læs mere om, hvordan Kroatien drager fordel af EU-midler, og om genopretningsmidler i dit land eller din region.