Preskoči na glavno vsebino

Pregled 

Politični sistem

Hrvaška je parlamentarna republika s predsednikom vlade, ki je voditelj vlade, in predsednikom, ki je voditelj države. Oblast se deli na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo. Parlament ima zakonodajno oblast in nadzoruje delo izvršilne oblasti. Poslance volijo vsake štiri leta. 

Trgovina in gospodarstvo

Hrvaški BDP na prebivalca v višini 25 800 evrov je pod povprečjem EU (35 500 evrov). Predstavlja 0,4 % skupnega BDP EU.  

(Vir: Eurostat – podatki o BDP na prebivalca in BDP)   

(Vir: Eurostat – podatki o izvozu in uvozu)   

Hrvaška v EU  

Proračun in financiranje

Koliko Hrvaška prispeva in koliko sredstev prejme od EU  

Proračun EU je orodje, ki zagotavlja, da Evropa ostaja demokratična, mirna, uspešna in konkurenčna sila. EU ga uporablja za financiranje svojih prednostnih nalog in velikih projektov, ki jih večina posameznih držav EU ne bi mogla financirati sama.    

Koristi članstva v EU so bistveno večje od višine prispevkov v proračun EU, kar potrjujejo številni primeri. Vse države članice imajo koristi od enotnega trga in usklajenega pristopa k skupnim izzivom migracij, terorizma in podnebnih sprememb ter konkretneje od boljše prometne infrastrukture, posodobljenih in digitaliziranih javnih storitev ter najsodobnejše zdravstvene oskrbe.   

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.  

Pri proračunu EU ne gre za dajanje in sprejemanje, temveč za skupno prispevanje k temu, da bi Evropa in svet postala boljši prostor za vse nas.    

Odhodki in prihodki proračuna EU po državah in letih  

Projekti na Hrvaškem, ki jih financira EU   

Finančna sredstva iz proračuna EU se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, na primer za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti in varstvo okolja.   

Več informacij o koristih, ki jih ima Hrvaška od financiranja EU, in sredstvih za okrevanje v državi ali regiji.