Prejsť na hlavný obsah

Prehľad 

Politický systém

Chorvátsko je parlamentná republika, v ktorej na čele vlády stojí premiér a ktorej hlavou štátu je prezident. Štruktúra vlády je založená na oddelení zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Parlament má zákonodarnú moc a kontroluje aj činnosť exekutívy. Poslanci sú volení na obdobie štyroch rokov. 

Obchod a hospodárstvo

Chorvátsko má HDP na obyvateľa vo výške 25 800 EUR, čo je pod priemerom EÚ (35 500 EUR). Predstavuje 0,4 % celkového HDP EÚ.  

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateľa a HDP)   

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývoze a dovoze)   

Chorvátsko v EÚ  

Rozpočet a financovanie

Koľko Chorvátsko prispieva do EÚ a koľko z nej dostáva?  

Rozpočet EÚ je nástroj, ktorý zabezpečuje, aby v Európe aj naďalej vládla demokracia, mier a prosperita a aby bola konkurencieschopným hráčom. EÚ ho využíva na financovanie svojich priorít a veľkých projektov, ktoré by väčšina jednotlivých krajín EÚ nedokázala financovať sama.    

Prínosy členstva v EÚ výrazne presahujú výšku príspevkov do rozpočtu EÚ. Tu je len niekoľko príkladov: Všetky členské štáty môžu využívať výhody jednotného trhu, rovnakého prístupu k spoločným výzvam súvisiacim s migráciou, terorizmom a so zmenou klímy, ako aj konkrétne prínosy, napríklad lepšiu dopravnú infraštruktúru, modernejšie a digitalizované verejné služby a špičkovú lekársku starostlivosť.   

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sa vypočítavajú spravodlivo. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.  

Rozpočet EÚ nie je o tom, kto koľko prispel a koľko dostal, ale o spoločnej snahe zlepšovať život v Európe aj vo svete pre nás všetkých.    

Rozpočtové výdavky a príjmy EÚ podľa krajiny a roka  

Projekty s finančnou podporou EÚ v Chorvátsku   

Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, napríklad stavať cesty, dotovať výskumných pracovníkov či chrániť životné prostredie.   

Viac informácií o tom, ako Chorvátsko využíva finančné prostriedky EÚ, a o fondoch obnovy vo vašej krajine alebo regióne.