Gå direkt till innehållet

Översikt 

Statsskick

Kroatien är en parlamentarisk republik med en premiärminister som är regeringschef och en president som är statschef. Det offentliga styret är uppdelat på lagstiftande, verkställande och dömande institutioner. Den lagstiftande makten utövas av parlamentet som kontrollerar den verkställande makten. Mandatperioden är fyra år. 

Handel och ekonomi

Kroatiens BNP per capita är 25 800 euro. Det är långt under EU-genomsnittet på 35 500 euro och utgör 0,4 procent av EU:s totala BNP.  

(Källa: Eurostat – uppgifter om BNP per capita och BNP)   

(Källa: Eurostat – uppgifter om export och import)   

Kroatien i EU  

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Kroatien med och hur mycket får man tillbaka från EU?  

EU-budgeten ska bidra till fortsatt demokrati, fred, välstånd och konkurrenskraft i EU. Den används för att finansiera EU:s prioriteringar och stora projekt som de flesta EU-länder inte kan finansiera på egen hand.    

Fördelarna med EU-medlemskapet är betydligt större än ländernas bidrag till EU-budgeten. Alla EU-länder gynnas till exempel av den inre marknaden, gemensam hantering av migration, terrorism och klimatförändringar och bättre transportinfrastruktur, moderna och digitala offentliga tjänster och avancerad sjukvård.   

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.  

EU-budgeten handlar inte om att ge och ta utan om att tillsammans bidra till att göra EU och övriga världen till en bättre plats för oss alla.    

EU:s utgifter och inkomster per land och år  

EU-finansierade projekt i Kroatien   

Pengarna från EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.   

Läs mer om EU-finansierade projekt i Kroatien och hur återhämtningsfonderna används.