Přejít na hlavní obsah

Přehled

Politický systém

Litva je parlamentní republika s předsedou/předsedkyní vlády, který/á stojí v jejím čele. Premiéra/Premiérku jmenuje prezident(ka). Parlament je jednokomorový. Země je rozdělena na 60 samosprávných obcí s přímo volenými starosty.

Obchod a ekonomika

HDP na obyvatele činí v Litvě 31 600 eur, což je pod průměrem EU (35 500 eur). Litva tvoří tak 0,4 % celkového HDP EU.

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvatele a HDP) 

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývozu a dovozu)  

Litva v EU

Litva v EU

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Litva poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?  

Rozpočet EU zajišťuje, aby Evropa zůstala demokratickou, mírovou, prosperující a konkurenceschopnou velmocí. EU jej využívá k financování svých priorit a velkých projektů, které by většina jednotlivých zemí EU nemohla financovat sama.    

Výhody vyplývající z členství v EU výrazně přesahují výši příspěvků zemí do rozpočtu EU. A přínosů je skutečně mnoho. Všechny členské státy mají prospěch z toho, že jsou součástí jednotného trhu, a také ze sdíleného přístupu ke společným výzvám v oblasti migrace, terorismu a změny klimatu. Konkrétní přínosy představují lepší dopravní infrastrukturu, modernizované a digitalizované veřejné služby a špičkovou lékařskou péči.

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.

Rozpočet EU není o tom, kolik kdo dává nebo kolik kdo dostává – jedná se o kolektivní příspěvek k tomu, aby se Evropa a svět staly lepším místem pro nás všechny.

Výdaje z rozpočtu EU a příjmy do něj podle země a roku

 

Projekty realizované v Litvě za finančního přispění EU

Peníze z rozpočtu EU pomáhají financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.

Více informací o tom, jakým způsobem Litva čerpá finanční prostředky z rozpočtu EU, a o fondech na podporu oživení ve vašem regionu či zemi