Přejít na hlavní obsah

Přehled

Politický systém

Bulharsko je parlamentní republikou s jednokomorovým zákonodárným sborem, který je volen na základě poměrného zastoupení. První demokratické volby se konaly v roce 1990, krátce po pádu komunistické moci.

Hlavní výkonnou moc ve státě představuje premiér, který stojí v čele vlády. Hlavou státu je prezident, která má reprezentační roli a disponuje také omezeným právem veta.

Bulharsko je unitární stát. Jeho území je rozděleno na 28 krajů (oblastí), jejichž guvernéry jmenuje předseda vlády. Obce nemají pravomoc vybírat daně a jsou do značné míry závislé na financích ze státního rozpočtu.

Obchod a ekonomika

HDP na obyvatele činí v Bulharsku 22 000 eur, což je pod průměrem EU (35 500 eur). Představuje 0,5 % celkového HDP Evropské unie. 

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateleHDP)

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývozu a dovozu

Bulharsko v EU

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Bulharsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává? 

Rozpočet EU zajišťuje, aby Evropa zůstala demokratickou, mírovou, prosperující a konkurenceschopnou velmocí. Evropská unie jej používá k financování priorit a velkých projektů, které by většina jednotlivých zemí EU nemohla financovat sama.

Výhody členství v EU výrazně převyšují výši příspěvků do rozpočtu Unie a příkladů existuje řada. Všechny členské státy mají prospěch z toho, že jsou součástí jednotného trhu, a také ze sdíleného přístupu ke společným výzvám v oblasti migrace, terorismu a změny klimatu. Konkrétní přínosy představují lepší dopravní infrastrukturu, modernizované a digitalizované veřejné služby a špičkovou lékařskou péči.

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. 

Rozpočet EU není o tom, kolik kdo dává nebo kolik kdo dostává – jedná se o kolektivní příspěvek k tomu, aby se Evropa a svět staly lepším místem pro nás všechny.   

Výdaje z rozpočtu EU a příjmy do něj podle země a roku 

 

Projekty realizované v Bulharsku za finančního přispění EU

Peníze z rozpočtu EU pomáhají financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.  

Další informace o tom, jak Bulharsko využívá finanční prostředky EUprostředky na podporu oživení v jednotlivých regionech