Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Politični sistem

Bolgarija je parlamentarna republika z enodomnim zakonodajnim organom, ki temelji na proporcionalni zastopanosti. Prve demokratične volitve so potekale leta 1990, kmalu po razpadu komunistične države.

Predsednik vlade, ki je voditelj vlade, ima največ izvršilne moči. Predsednik, ki je voditelj države, ima predvsem reprezentativno vlogo in omejeno pravico veta.

Bolgarija je unitarna država. Ozemlje je razdeljeno na 28 regij (imenovanih „oblasti“), njihove guvernerje pa imenuje predsednik vlade. Občine nimajo pristojnosti za pobiranje davkov in so v veliki meri odvisne od davčnih transferjev iz državnega proračuna.

Trgovina in gospodarstvo

Bolgarski BDP na prebivalca v višini 22 000 evrov je pod povprečjem EU (35 500 evrov). Predstavlja 0,5 % skupnega BDP EU. 

(Vir: Eurostat – podatki o BDP na prebivalca in BDP)

(Vir: Eurostat – podatki o izvozu in uvozu

Bolgarija v EU

Proračun in financiranje

Koliko Bolgarija prispeva in koliko sredstev prejme od EU 

Proračun EU je orodje, ki zagotavlja, da Evropa ostaja demokratična, mirna, uspešna in konkurenčna sila. EU ga uporablja za financiranje svojih prednostnih nalog in velikih projektov, ki jih večina posameznih držav EU ne bi mogla financirati sama.

Koristi članstva v EU so bistveno večje od višine prispevkov v proračun EU, kar potrjujejo številni primeri. Vse države članice imajo koristi od enotnega trga in usklajenega pristopa k skupnim izzivom migracij, terorizma in podnebnih sprememb ter konkretneje od boljše prometne infrastrukture, posodobljenih in digitaliziranih javnih storitev ter najsodobnejše zdravstvene oskrbe.

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. 

Pri proračunu EU ne gre za dajanje in sprejemanje, temveč za skupno prispevanje k temu, da bi Evropa in svet postala boljši prostor za vse nas.   

Odhodki in prihodki proračuna EU po državah in letih 

 

Projekti v Bolgariji, ki jih financira EU

Finančna sredstva iz proračuna EU se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, na primer za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti in varstvo okolja.  

Več informacij o koristih, ki jih ima Bolgarija od financiranja EU, in sredstvih za okrevanje v državi ali regiji