Mur għall-kontenut ewlieni

Ħarsa ġenerali

Sistema politika

Il-Bulgarija hi repubblika parlamentari b’leġiżlatura ta’ kamra waħda bbażata fuq rappreżentanza proporzjonali. L-ewwel elezzjonijiet demokratiċi saru fl-1990, ftit wara l-kollass tal-istat Komunista.

Il-prim ministru li hu l-kap tal-gvern għandu l-aktar pożizzjoni eżekuttiva b’saħħitha. Il-president li hu l-kap tal-istat primarjament għandu setgħat rappreżentattivi kif ukoll setgħat limitati tal-veto.

Il-Bulgarija hi pajjiż unitarju. It-territorju hu maqsum fi 28 reġjun (oblast), bil-gvernaturi maħtura mill-prim ministru. Il-muniċipalitajiet m’għandhomx setgħat ta’ ġbir tat-taxxa u jiddependu ħafna mit-trasferimenti fiskali mill-baġit tal-Istat.

Kummerċ u ekonomija

Il-PDG per capita tal-Bulgarija ta' €22,000 jikklassifika taħt il-medja tal-UE (€35,500). Dan jammonta għal 0.5% tal-PDG totali tal-UE. 

(Sors: Eurostat - ċifri għall-PDG per capita u l-PDG)

Il-Bulgarija fl-UE

Baġits u finanzjament

Kemm tħallas u tirċievi l-Bulgarija mill-UE? 

Il-baġit tal-UE hu l-għodda li tiżgura li l-Ewropa tibqa’ forza demokratika, paċifika, kompetittiva u ta’ suċċess. L-UE tużah biex tiffinanzja l-prijoritajiet tagħha u proġetti kbar li l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi individwali tal-UE ma setgħux jiffinanzjaw waħedhom.

Il-benefiċċji mis-sħubija fl-UE jaqbżu b’mod sinifikanti d-daqs tal-kontribuzzjonijiet tal-baġit tal-UE u l-eżempji huma ħafna. L-Istati Membri kollha jibbenefikaw mill-fatt li huma parti mis-Suq Uniku, approċċ ixxerjat għall-isfidi komuni tal-migrazzjoni, it-terroriżmu u t-tibdil fil-klima, u kisbiet konkreti bħal infrastruttura tat-trasport aħjar, servizzi pubbliċi modernizzati u diġitalizzati u trattament mediku mill-aktar avvanzat.

Kemm kull pajjiż tal-UE jħallas fil-baġit tal-UE jiġi kkalkulat b’mod ġust. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija tal-pajjiż, aktar iħallas – u viċi versa. 

Il-baġit tal-UE mhux dwar l-għoti u t-teħid – hu dwar il-kontribut kollettiv biex l-Ewropa u d-dinja jsiru post aħjar għalina lkoll.   

Infiq u dħul tal-baġit tal-UE għal kull pajjiż u għal kull sena 

 

Il-proġetti ffinanzjati mill-UE fil-Bulgarija

Il-flus mill-baġit tal-UE jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – pereżempju biex jinbnew it-toroq, jiġu ssussidjati r-riċerkaturi u jitħares l-ambjent.  

Skopri aktar dwar kif il-Bulgarija tibbenefika mill-finanzjament tal-UE u mill-fondi ta’ rkupru f’pajjiżek jew fir-reġjun tiegħek