Põhisisu juurde

Ülevaade

Poliitiline süsteem

Bulgaaria on parlamentaarne vabariik, millel on ühekohaline parlament, mis põhineb proportsionaalsel esindatusel. Esimesed demokraatlikud valimised toimusid 1990. aastal, varsti pärast kommunistliku riigi kokkuvarisemist.

Peaministril, kes on valitsuse juht, on kõige suurem täidesaatev jõud. Riigipea on president, kellel on peamiselt esinduskohustused ning piiratud vetoõigus.

Bulgaaria on ühtne riik. Territoorium on jagatud 28 piirkonnaks (oblastiks), mille kubernerid nimetab ametisse peaminister. Omavalitsustel puudub maksude kogumise pädevus ja nad sõltuvad suurel määral riigieelarvest tehtavatest rahaülekannetest.

Kaubandus ja majandus

Bulgaaria 22 000 euro suurune SKP elaniku kohta on alla ELi keskmise (35 500 eurot). See moodustab 0,5 % kogu ELi SKPst. 

(allikas: Eurostat – SKP elaniku kohta ja SKP näitajad)

(allikas: Eurostat – ekspordi ja impordi näitajad) 

Bulgaaria ELis

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Bulgaaria ELile maksab ja sealt saab? 

ELi eelarve on vahend, mis aitab tagada, et Euroopa on jätkuvalt demokraatlik, rahumeelne, jõukas ja konkurentsivõimeline ühendus. EL kasutab seda oma prioriteetide ja suurte projektide rahastamiseks, mida enamik üksikuid ELi riike üksi ei suudaks.

ELi liikmesusest saadav kasu ületab märkimisväärselt ELi eelarvesse tehtavate maksete suurust ja näiteid on palju. Kõik liikmesriigid saavad kasu ühtsest turust, ühisest lähenemisviisist rände, terrorismi ja kliimamuutustega seotud ühistele probleemidele ning konkreetset kasu, nagu parem transporditaristu, ajakohastatud ja digitaliseeritud avalikud teenused ning tipptasemel arstiabi.

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. 

ELi eelarve ei seisne andmises ega saamises – selle eesmärk on aidata ühiselt kaasa sellele, et Euroopa ja maailm oleks meie kõigi jaoks parem koht.   

ELi eelarve kulud ja tulud riikide ja aastate kaupa 

 

ELi rahastatud projektid Bulgaarias

Rahalised vahendid ELi eelarvest aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.  

Lisateave selle kohta, kuidas Bulgaaria saab kasu ELi rahalistest ja teie riigi või piirkonna taastevahenditest