Přejít na hlavní obsah

Přehled 

Politický systém

Finsko je parlamentní republika. Hlavou státu je prezident a v čele vlády stojí premiér. Ústřední vládní instituce mají sídlo v Helsinkách a místní samosprávu zajišťuje 309 měst a obcí. Země se dělí na 19 regionů a 70 správních obvodů. Nejmenší region Åland je autonomní souostroví na jihozápadě země. V nejsevernějším regionu Laponsko se nachází také oficiálně vyhlášený Rodný kraj Sámů, v němž žije zhruba polovina domorodého národa Sámů (někdy nazývaných také Laponci).

Obchod a ekonomika

Pokud jde o HDP na obyvatele, je Finsko v současné době v Evropské unii na devátém místě s 39 000 eur, což je výrazně nad průměrem EU (35 500 eur). Tvoří tak 1,8 % celkového HDP EU.  

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateleHDP)   

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývozu a dovozu)   

Finsko v EU  

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Finsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?  

Rozpočet EU je nástrojem k zajištění toho, aby Evropa zůstala demokratickou, mírovou, prosperující a konkurenceschopnou silou. EU jej využívá k financování svých priorit a velkých projektů, které by většina jednotlivých zemí EU nemohla financovat sama.    

Výhody vyplývající z členství v EU výrazně přesahují výši příspěvků zemí do rozpočtu EU. A přínosů je skutečně mnoho. Tak například všechny členské státy jsou součástí jednotného trhu a sdílejí přístup ke společným výzvám v oblasti migrace, terorismu či změny klimatu. Jejich občané mohou navíc díky členství využívat i zcela konkrétních výhod, jako je lepší dopravní infrastruktura, modernizované a digitalizované veřejné služby nebo špičková lékařská péče.   

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.  

Rozpočet EU není jen o příjmech a výdajích – společným přispěním se země snaží zasadit o to, aby se Evropa i celý svět staly lepším místem pro život nás všech.    

Výdaje a příjmy z rozpočtu EU podle země a roku  

Projekty realizované ve Finsku za finančního přispění EU   

Prostředky z rozpočtu EU pomáhají financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, výzkum či ochranu životního prostředí.   

Zde najdete více informací o tom, jakým způsobem Finsko čerpá finanční prostředky z rozpočtu EU, a o fondech na podporu oživení ve vašem regionu či zemi.