Gå til hovedindholdet

Lande, der bruger euroen

Euroen er det mest håndgribelige bevis på Europas integration: omkring 341 millioner mennesker bruger den hver dag, og det gør euroen til den næstmest brugte valuta i verden. Fordelene ved den fælles valuta er umiddelbart indlysende for enhver, der rejser til udlandet eller handler online i andre EU-lande.

EU-lande, der anvender euroen

I øjeblikket er euroen den officielle valuta for 20 ud af 27 EU-lande, som tilsammen udgør eurozonen – officielt kaldet euroområdet.

Sådan kommer et land med i euroområdet

For at kunne tilslutte sig euroområdet, skal et EU-land opfylde de såkaldte konvergenskriterier.

Disse bindende økonomiske og juridiske vilkår blev fastlagt i Maastrichttraktaten i 1992 og kaldes også Maastrichtkriterierne. Alle EU-lande, bortset fra Danmark, skal indføre euroen og tilslutte sig euroområdet, når de opfylder kriterierne.

Traktaten indeholder ikke nogen tidsplan for tilslutning til euroområdet, men lader EU-landene udvikle deres egen strategi for at opfylde betingelserne for at indføre euroen.

EU-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank beslutter i fællesskab, om et land har opfyldt betingelserne for at indføre euroen. Når de to organer har vurderet de fremskridt, der er sket i retning af at opfylde konvergenskriterierne, offentliggør de deres konklusioner i hver deres rapport. Disse godkendes derefter af Økofin-Rådet efter høring af Parlamentet og statscheferne. Hvis resultatet er positivt, kan processen med at indføre euroen begynde.