Skip to main content

Riigid, kus on käibel euro

Euro on Euroopa integratsiooni kõige käegakatsutavam tõend. Umbes 341 miljonit inimest kasutavad seda iga päev, mis teeb eurost maailmas teise enim kasutatava vääringu. Ühisrahast tulenevad hüved on koheselt selged kõigile, kes reisivad välismaale või teevad sisseoste teiste ELi riikide internetilehekülgedel.

Liikmesriigid, kus on käibel euro

Praegu on euro (€) ametlik maksevahend 27st ELi liikmesriigist 20s, mis koos moodustavad eurotsooni ehk euroala.

Kuidas saavad riigid euroalaga ühineda?

Euroalaga ühinemiseks peavad ELi liikmesriigid täitma nn „lähenemiskriteeriumid“.

Neis siduvates majanduslikes ja õiguslikes tingimustes lepiti kokku 1992. aastal Maastrichti lepingu raames. Neid tingimusi nimetatakse ka Maastrichti kriteeriumiteks. Kõik ELi riigid peale Taani peavad euro kasutusele võtma ja euroalaga ühinema niipea, kui nad on valmis neid täitma.

Asutamislepingutes ei ole sätestatud konkreetset euroalaga ühinemise ajakava, vaid jäetakse liikmesriikide otsustada, milline strateegia eurole ülemineku tingimuste täitmiseks valida.

Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank otsustavad ühiselt, kas euroala kandidaatriigid on euro kasutuselevõtmise tingimused täitnud. Olles hinnanud lähenemiskriteeriumide täitmisel tehtud edusamme, avaldavad need kaks institutsiooni oma järeldused vastavates aruannetes. Seejärel ratifitseeritakse need majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus, pärast seda, kui on konsulteeritud Euroopa Parlamendi ja riigipeadega. Alles pärast seda saab alata vastuvõtmisprotsess.