Põhisisu juurde

Ülevaade

Poliitiline süsteem

Saksamaa on föderaalne parlamentaarne vabariik, kus valitsusjuhiks on kantsler ja riigipeaks president, kellel on peamiselt esindusfunktsioon. Riik koosneb 16 liidumaast (Länder). Kõigil neil on oma põhiseadus ning need on sisemise korralduse osas suurel määral sõltumatud. Kolm neist on linn-liidumaad: Bremen, Berliin ja Hamburg.

Kaubandus ja majandus

Saksamaa on Euroopa Liidus kaheksandal kohal: SKP elaniku kohta on 41 300 eurot, mis on tublisti üle ELi keskmise (35 500 eurot). See moodustab 25,3% kogu ELi SKPst. 

(allikas: Eurostat – SKP elaniku kohta ja SKP näitajad)

(allikas: Eurostat – ekspordi ja impordi näitajad)

Saksamaa ELis

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Saksamaa ELile maksab ja sealt saab?

ELi eelarve on vahend, mis aitab tagada, et Euroopa on jätkuvalt demokraatlik, rahumeelne, jõukas ja konkurentsivõimeline ühendus. EL kasutab seda oma prioriteetide ja suurte projektide rahastamiseks, mida enamik üksikuid ELi riike üksi ei suudaks.

ELi liikmesusest saadav kasu ületab märkimisväärselt ELi eelarvesse tehtavate maksete suurust ja näiteid on palju. Kõik liikmesriigid saavad kasu ühtsest turust, ühisest lähenemisviisist rände, terrorismi ja kliimamuutustega seotud ühistele probleemidele ning konkreetset kasu, nagu parem transporditaristu, ajakohastatud ja digitaliseeritud avalikud teenused ning tipptasemel arstiabi.

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.

ELi eelarve ei seisne andmises ega saamises – selle eesmärk on aidata ühiselt kaasa sellele, et Euroopa ja maailm oleks meie kõigi jaoks parem koht.

ELi eelarve kulud ja tulud riikide ja aastate kaupa

 

ELi rahastatud projektid Saksamaal 

Rahalised vahendid ELi eelarvest aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Saksamaa saab kasu ELi rahalistest ja teie riigi või piirkonna taastevahenditest.