Mur għall-kontenut ewlieni

Ħarsa ġenerali

Sistema politika

Il-Ġermanja hi repubblika parlamentari federali b’kanċillier li hu l-kap tal-gvern, u president li hu l-kap ta’ stat u li r-responsabbiltajiet ewlenin tiegħu huma rappreżentattivi. Il-pajjiż jikkonsisti minn 16-il stat (Länder) li kull wieħed minnhom għandu l-kostituzzjoni tiegħu stess u hu fil-biċċa l-kbira awtonomu fir-rigward tal-organizzazzjoni interna tiegħu. Tlieta minnhom huma reġjuni-bliet: Bremen, Berlin u Hamburg.

Kummerċ u ekonomija

Il-Ġermanja tinsab fit-tmien post fl-Unjoni Ewropea f’termini ta’ PDG per capita b’€41,300, ferm ogħla mill-medja tal-UE (€35,500). Dan jammonta għal 25.3% tal-PDG totali tal-UE. 

(Sors: Eurostat - ċifri għall-PDG per capita u l-PDG)

Il-Ġermanja fl-UE

Baġits u finanzjament

Kemm tħallas u tirċievi l-Ġermanja mill-UE?

Il-baġit tal-UE hu l-għodda li tiżgura li l-Ewropa tibqa’ forza demokratika, paċifika, kompetittiva u ta’ suċċess. L-UE tużah biex tiffinanzja l-prijoritajiet tagħha u proġetti kbar li l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi individwali tal-UE ma setgħux jiffinanzjaw waħedhom.

Il-benefiċċji tas-sħubija fl-UE jaqbżu b’mod sinifikanti d-daqs tal-kontribuzzjonijiet tal-baġit tal-UE u l-eżempji huma ħafna. L-Istati Membri kollha jibbenefikaw mill-fatt li jkunu parti mis-Suq Uniku, approċċ ixxerjat għall-isfidi komuni tal-migrazzjoni, it-terroriżmu u t-tibdil fil-klima, u kisbiet konkreti bħal infrastruttura tat-trasport aħjar, servizzi pubbliċi modernizzati u diġitalizzati u trattament mediku mill-aktar avvanzat.

Kemm kull pajjiż tal-UE jħallas fil-baġit tal-UE jiġi kkalkulat b’mod ġust. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija tal-pajjiż, aktar iħallas – u viċi versa.

Il-baġit tal-UE mhux dwar l-għoti u t-teħid – hu dwar il-kontribut kollettiv biex l-Ewropa u d-dinja jsiru post aħjar għalina lkoll.

Infiq u dħul tal-baġit tal-UE għal kull pajjiż u għal kull sena

 

Proġetti ffinanzjati mill-UE fil-Ġermanja 

Il-flus mill-baġit tal-UE jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – pereżempju biex jinbnew it-toroq, jiġu ssussidjati r-riċerkaturi u jitħares l-ambjent.

Skopri aktar dwar kif il-Ġermanja tibbenefika mill-finanzjament tal-UE u mill-fondi ta’ rkupru f’pajjiżek jew fir-reġjun tiegħek.