Skip to main content

Az eurót használó országok

Az euró az európai integráció legkézzelfoghatóbb bizonyítéka: mintegy 341 millió ember használja nap mint nap, ami azt jelenti, hogy a közös európai valuta a világ második legfontosabb fizetőeszköze. Az euró előnyei mindenki számára nyilvánvalóak, aki külföldre utazik, vagy más uniós tagállamban üzemeltetett weboldalon vásárol.

Az eurót hivatalos fizetőeszközként használó EU-országok

Az euró (€) jelenleg a 27 uniós tagállam közül 20-nak a hivatalos pénzneme. Ezek az országok alkotják az euróövezetet, más néven az eurózónát.

Csatlakozás az euróövezethez

Ahhoz, hogy az euróövezet tagjává váljanak, az EU-tagországoknak teljesíteniük kell az ún. konvergenciakritériumokat.

Ezekről a kötelező gazdasági és jogi feltételekről az 1992-ben aláírt Maastrichti Szerződés rendelkezik, ezért maastrichti kritériumoknak is nevezzük őket. Dánia kivételével mindegyik uniós tagállamnak be kell vezetnie az eurót és csatlakoznia kell az euróövezethez, amint teljesíti a feltételeket.

A szerződés nem határozza meg, hogy az egyes országoknak mikor kell az euróövezethez csatlakozniuk. A tagállamok szabadon dolgozhatják ki stratégiájukat azt illetően, hogy milyen ütemben fogják teljesíteni az euró bevezetésére vonatkozó kritériumokat.

Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank közösen foglal állást arról, hogy az euróövezet tagjelölt országai teljesítették-e az euró bevezetésének feltételeit. A két intézmény megvizsgálja, hogy az adott ország milyen előrehaladást ért el a konvergenciakritériumok tekintetében, és megállapításaikról mindketten jelentésben számolnak be. Az ezekben a jelentésekben foglaltakat ezt követően meg kell erősítenie a Gazdasági és Pénzügyi Tanácsnak (az Ecofin Tanácsnak), mely a Parlamenttel és az állam-, illetve kormányfőkkel konzultálva alakítja ki álláspontját. Ha az Ecofin Tanács úgy ítéli meg, hogy az adott ország teljesíti a konvergenciakritériumokat, megkezdődhet az euró bevezetésének folyamata.