Skip to main content

Az eurót használó országok

Az euró az európai integráció legkézzelfoghatóbb bizonyítéka: mintegy 341 millió ember használja nap mint nap, ami azt jelenti, hogy a közös európai valuta a világ második legjelentősebb fizetőeszköze. Az euró előnyei mindenki számára nyilvánvalóak, aki külföldre utazik vagy más uniós tagállamban üzemeltetett weboldalon vásárol.

Az eurót hivatalos fizetőeszközként használó EU-országok

Az euró (€) jelenleg a 27 uniós tagállam közül 19-nek a hivatalos pénzneme. Ezek az országok alkotják az euróövezetet, más néven az eurózónát.

Az euróövezethez való csatlakozás módja

Ahhoz, hogy az euróövezet tagjává váljanak, az EU-tagországoknak teljesíteniük kell az ún. konvergenciakritériumokat.

Ezekről a kötelező gazdasági és jogi feltételekről az 1992-ben aláírt Maastrichti Szerződés rendelkezik, ezért maastrichti kritériumoknak is nevezik őket. Dánia kivételével valamennyi uniós tagállamnak be kell vezetnie az eurót és csatlakoznia kell az euróövezethez, amint teljesíti a feltételeket.

Az uniós szerződés nem rögzíti, hogy egy országnak mikor kell az euróövezethez csatlakoznia. A tagállamok szabadon dolgozhatják ki stratégiájukat azt illetően, hogy milyen ütemben feleljenek meg az euró bevezetésére vonatkozó kritériumoknak.

Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank közösen foglal állást arról, hogy az euróövezet tagjelölt országai teljesítették-e az euró bevezetésének feltételeit. E két intézmény megvizsgálja, hogy az adott ország milyen előrehaladást ért el a konvergenciakritériumok tekintetében, és megállapításaikról jelentésben számolnak be. A jelentésben foglaltakat a Gazdasági és Pénzügyi (Ecofin) Tanácsnak kell megerősítenie, miután egyeztetett a Parlamenttel és az állam-, illetve kormányfőkkel az egyes országok által tett előmenetelről. Ha az EU-országok gazdasági, illetve pénzügyminisztereiből álló Ecofin Tanács úgy látja, az adott ország teljesíti a konvergenciakritériumokat, megkezdődhet az euró bevezetésének folyamata.