Ugrás a fő tartalomra

Áttekintés

Államforma, politikai rendszer

Románia félprezidenciális köztársaság. Az államfő az elnök, a kormányfő a miniszterelnök. A kormány és az elnök egyaránt a végrehajtói hatalom része.

Az ország 41 megyére és Bukarest municípiumra tagolódik. A megyék élén a megyetanács és a prefektus (kormánybiztos) áll. Az előbbi a helyi ügyekért, az utóbbi pedig az országos szintű ügyek helyi intézéséért felelős.

Kereskedelem és gazdaság

Romániában az egy főre jutó GDP 26 800 euró, ami elmarad az uniós átlagtól (35 500 euró). Az ország az EU teljes GDP-jének 1,6%-át termeli meg.

(Forrás: Eurostat-adatok – egy főre jutó GDP és GDP)

(Forrás: Eurostat-adatok – export és import)

Románia az EU-ban

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Románia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?  

Az uniós költségvetés eszköz, mely azt hivatott biztosítani, hogy Európa demokratikus, békés, virágzó és versenyképes erő maradjon. Az EU ebből a költségvetésből finanszírozza az uniós prioritások és olyan, nagyszabású projektek megvalósítását, amelyeket a legtöbb uniós ország nem tudna önerőből finanszírozni.    

Az uniós tagságból származó előnyök számottevően meghaladják az uniós költségvetési hozzájárulások mértékét, amit számos példa tanúsít. A tagállamok mind hasznát látják annak, hogy részét képezik az egységes piacnak, közös közelítésmódot alkalmazva kereshetnek megoldást a migráció, a terrorizmus és a klímaváltozás jelentette közös kihívásokra, és számos konkrét előnyből részesülhetnek, legyen szó akár a jobb közlekedési infrastruktúráról, akár a korszerűsített és digitalizált közszolgáltatásokról vagy az élvonalbeli orvosi kezelésekről.   

Az EU méltányosan állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. A nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményű tagállamok pedig kevesebbel járulnak hozzá az uniós büdzséhez.  

Az uniós költségvetés nem arról szól, mennyit adunk és mennyit kapunk, hanem arról, hogy közös erővel tegyünk azért, hogy Európa és a világ jobb hellyé váljon mindnyájunk számára.    

Az uniós költségvetés kiadásai és bevételei országonként és évenként  

Uniós finanszírozású projektek Romániában 

Az uniós költségvetés mindegyik tagállamban segíti programok és projektek finanszírozását – pl. utak építését, tudományos kutatások elvégzését és a környezet védelmét.   

A linkekre kattintva részletesebben át lehet tekinteni, milyen projektek megvalósítását segítik az uniós források Romániában, illetve tájékozódni lehet arról, milyen reformok és beruházások finanszírozását támogatja Romániában az uniós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz.