Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πολιτικό σύστημα

Η Ρουμανία είναι ημιπροεδρική δημοκρατία με πρόεδρο, που είναι αρχηγός του κράτους, και πρωθυπουργό, που είναι αρχηγός της κυβέρνησης. Εκτελεστικά καθήκοντα ασκούν όσο η κυβέρνηση όσο και ο/η πρόεδρος.

Η χώρα διαιρείται σε 41 νομούς και τον δήμο του Βουκουρεστίου. Κάθε νομός διοικείται από το νομαρχιακό συμβούλιο, αρμόδιο για τοπικά θέματα, και νομάρχη που έχει την αρμοδιότητα για τον χειρισμό των εθνικών υποθέσεων σε επίπεδο νομού.

Εμπόριο και οικονομία

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ρουμανίας, ύψους 26 800 ευρώ, βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (35 500 ευρώ). Αντιπροσωπεύει το 1,6 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ.

(Πηγή: Eurostat — στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το ΑΕΠ)

(Πηγή: Eurostat - αριθμητικά στοιχεία για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές)

H Ρουμανία στην ΕΕ

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Ρουμανία και πόσα εισπράττει από την ΕΕ;  

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι το εργαλείο που διασφαλίζει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι μια δημοκρατική, ειρηνική, ευημερούσα και ανταγωνιστική δύναμη. Η ΕΕ τον χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτεί τις προτεραιότητές της, καθώς και μεγάλα έργα που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν από μόνες τους.    

Πολλά είναι τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι τα οφέλη που απορρέουν από την προσχώρηση στην ΕΕ υπερβαίνουν σημαντικά το ύψος των συνεισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται από το γεγονός ότι αποτελούν μέρος της ενιαίας αγοράς, από μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων της μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής, ενώ αποκομίζουν και απτά οφέλη, όπως καλύτερες υποδομές μεταφορών, εκσυγχρονισμένες και ψηφιοποιημένες δημόσιες υπηρεσίες και ιατρική περίθαλψη αιχμής.   

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα είναι τα χρήματα που καταβάλλει —και αντιστρόφως.  

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αφορά το δούναι και λαβείν, αλλά τη συλλογική συμβολή στην προσπάθεια να καταστεί η Ευρώπη ένας καλύτερος κόσμος για όλους μας.    

Δαπάνες και έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ ανά έτος και χώρα  

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Ρουμανία 

Τα ποσά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.   

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η Ρουμανία επωφελείται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ και για τα ταμεία ανάκαμψης στη χώρα ή την περιφέρειά σας.