Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne

Ustrój polityczny

Rumunia jest republiką półprezydencką. Na czele państwa stoi prezydent, a na czele rządu – premier. Władzę wykonawczą sprawują wspólnie rząd i prezydent.

Kraj jest podzielony na 41 okręgów oraz jedno miasto Bukareszt. Każdym okręgiem zarządza rada okręgu odpowiedzialna za sprawy lokalne oraz prefekt, który jest odpowiedzialny za administrowanie sprawami krajowymi na poziomie okręgu.

Handel i gospodarka

PKB Rumunii na jednego mieszkańca wynosi 26 800 euro i jest niższy od średniej unijnej (35 500 euro). Udział Rumunii w całkowitym PKB UE wynosi 1,6 proc.

(Źródło: Eurostat – dane liczbowe dotyczące PKB na mieszkańca i PKB)

(Źródło: Eurostat – dane liczbowe dotyczące eksportu i importu)

Rumunia w UE

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Rumunia wpłaca do budżetu UE, a ile z niego otrzymuje?  

Budżet UE pomaga zapewnić, by Europa pozostała demokratyczna i konkurencyjna oraz nadal cieszyła się pokojem i dobrobytem. UE wykorzystuje budżet, by finansować swoje priorytety i duże projekty, których większość państw UE nie mogłaby sfinansować samodzielnie.    

Członkostwo w UE przynosi krajom korzyści, których wartość jest dużo wyższa od składki wpłacanej przez nie do unijnego budżetu. Jest na to wiele przykładów. Wszystkie państwa członkowskie zyskują również na tym, że są częścią jednolitego rynku oraz że razem stawiają czoło wyzwaniom związanym z migracją, terroryzmem i zmianą klimatu. Członkostwo w UE to także konkretne efekty, takie jak lepsza infrastruktura transportowa, zmodernizowane i cyfrowe usługi publiczne oraz najnowocześniejsze metody leczenia.   

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE jest obliczana sprawiedliwie. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.  

Budżet UE to coś więcej niż dochody i wydatki. To nasze wspólne pieniądze, które inwestujemy, aby w Europie i na świecie wszystkim żyło się lepiej.    

Wydatki z budżetu UE i jego dochody w podziale na kraje w ujęciu rocznym  

Projekty finansowane przez UE w Rumunii 

Pieniądze z budżetu UE pomagają finansować programy i projekty – takie jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.   

Dowiedz się więcej o tym, jak Rumunia się zmienia dzięki unijnym funduszom, oraz o funduszach odbudowy w Twoim kraju lub regionie.