Skip to main content

Euroa käyttävät maat

Euro on konkreettisin osoitus Euroopan yhdentymisestä: noin 341 miljoonaa ihmistä käyttää sitä päivittäin, ja se on maailman toiseksi käytetyin valuutta. Euron hyödyt käyvät nopeasti selväksi jokaiselle, joka matkustaa ulkomailla tai tekee ostoksia ulkomaisista verkkokaupoista.

Euroa käyttävät maat

Tällä hetkellä EU:n 27 jäsenmaasta 19 käyttää euroa (€) virallisena rahayksikkönään.

Liittyminen euroalueeseen

Euroalueeseen liittyminen edellyttää EU-maalta ns. lähentymiskriteerien täyttämistä.

Näistä taloudellisista ja oikeudellisista ehdoista sovittiin Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992, ja ne tunnetaan myös nimellä ”Maastrichtin kriteerit”. Kaikkien EU-maiden – Tanskaa lukuun ottamatta – on otettava euro käyttöön ja liityttävä euroalueeseen, kun ne täyttävät nämä kriteerit.

Sopimuksessa ei määritellä erityistä aikataulua euroalueeseen liittymiselle, vaan jätetään kunkin EU-maan tehtäväksi laatia oma strategiansa, jolla se täyttää euron käyttöönoton edellytykset.

Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki päättävät yhdessä, milloin euroalueen ehdokasvaltiot täyttävät euron käyttöönoton ehdot. Ne arvioivat maan edistymistä  lähentymiskriteerien täyttämisessä ja julkaisevat päätelmänsä raporteissa. Raportit vahvistetaan  talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa (ECOFIN) Euroopan parlamentin  ja valtionpäämiesten kuulemisen jälkeen. Mikäli lopputulos on myönteinen, euron käyttöönottoprosessi voidaan aloittaa.