Siirry pääsisältöön

Perustiedot

Valtiomuoto

Espanja on parlamentaarinen demokratia ja perustuslaillinen monarkia, jonka hallitusta johtaa pääministeri ja valtionjohtajana toimii kuningas tai kuningatar. Toimeenpanovaltaa käyttää ministerineuvosto, jonka puheenjohtajana toimii pääministeri.

Espanja on yhtenäisvaltio, jossa on 17 itsehallintoaluetta ja 2 autonomista kaupunkia (Ceuta ja Melilla).

Kauppa ja talous

Espanjan BKT asukasta kohti on 30 300 euroa, joka on alle EU:n keskiarvon (35 500 euroa). Sen osuus on 8,3 prosenttia koko EU:n BKT:sta.  

(Lähde: Eurostat – BKT asukasta kohti ja BKT)

(Lähde: Eurostat – vienti ja tuonti)

Espanja EU:ssa

Talousarvio ja rahoitus

Kuinka paljon Espanja maksaa ja saa EU:ssa?

EU:n talousarvion avulla varmistetaan, että EU on jatkossakin demokraattinen, rauhanomainen, vauras ja kilpailukykyinen alue. EU rahoittaa talousarviostaan ensisijaisia tavoitteitaan ja suuria hankkeita, joita useimmat yksittäiset EU-maat eivät pystyisi yksin rahoittamaan.

EU:n jäsenyydestä saatavat hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin jäsenmaiden EU:n talousarvioon maksamat rahoitusosuudet. Kaikki jäsenmaat saavat etua esimerkiksi siitä, että EU:lla on sisämarkkinat ja yhteinen linja muuttoliikeasioissa, terrorismin torjunnassa ja ilmastokysymyksissä. Samaten kaikki hyötyvät panostuksista liikenneinfrastruktuuriin, julkisten palvelujen uudistuksiin, digitalisaatioon, sairaanhoitomenetelmien kehittämiseen ja muuhun yhteiseen hyvään.

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.

EU:n talousarviossa ei ole kyse antamisesta ja ottamisesta, vaan tavoitteena on kehittää yhteisvoimin Eurooppaa ja maailmaa kaikkien kannalta paremmaksi.

EU:n tulot ja menot – vuosi- ja maakohtaista tietoa

  

EU:n rahoittamat hankkeet Espanjassa

EU:n talousarviovaroilla rahoitetaan ohjelmia ja hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta Espanjassa ja elpymistukivälineen varojen käytöstä