Siirry pääsisältöön

Perustiedot 

Valtiomuoto

Tšekki on parlamentaarinen tasavalta, jonka hallituksen päämies on pääministeri ja valtionpäämies on presidentti. Maa syntyi vuonna 1993, kun Tšekkoslovakia jakaantui Tšekkiin ja Slovakiaan. Tšekissä on 14 lääniä, joista yksi on sen pääkaupunki Praha. 

Kauppa ja talous

Tšekin 32 000 euron BKT asukasta kohti on alle EU:n keskiarvon (35 500 euroa). Sen osuus on 1,6 prosenttia koko EU:n BKT:sta.  

(Lähde: Eurostat – BKT asukasta kohti ja BKT)   

(Lähde: Eurostat – vienti ja tuonti)   

Tšekki EU:ssa  

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Tšekki maksaa ja saa EU:ssa?  

EU:n talousarvion avulla varmistetaan, että EU on jatkossakin demokraattinen, rauhanomainen, vauras ja kilpailukykyinen alue. EU rahoittaa talousarviostaan ensisijaisia tavoitteitaan ja suuria hankkeita, joita useimmat yksittäiset EU-maat eivät pystyisi yksin rahoittamaan.    

EU:n jäsenyydestä saatavat hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin jäsenmaiden EU:n talousarvioon maksamat rahoitusosuudet. Kaikki jäsenmaat hyötyvät sisämarkkinoista, yhteisistä toimintalinjoista muuttoliikkeeseen, terrorismiin ja ilmastonmuutokseen liittyviin yhteisiin haasteisiin vastaamisessa sekä konkreettisista hyödyistä, kuten liikenneinfrastruktuurin parantamisesta, julkisten palvelujen uudistuksista ja digitalisaatiosta sekä huipputason sairaanhoidosta.   

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.  

EU:n talousarviossa ei ole kyse antamisesta ja ottamisesta, vaan siitä, että pyritään yhdessä tekemään Euroopasta ja maailmasta meille kaikille parempi paikka.    

EU:n tulot ja menot – vuosi- ja maakohtaista tietoa  

EU:n rahoittamat hankkeet Tšekissä   

EU:n talousarviovaroilla rahoitetaan ohjelmia ja hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.   

Lisätietoa EU-rahoituksesta Tšekissä ja elpymistukivälineen varojen käytöstä.